Březnový Klubový den: Na krizi se musí aktivně

Tisk Email

Klubový den ACK: Na krizi se musí aktivně

Globální krize či recese, produkující i na našem lokálním dvorku díky neustálým zprávám o tom, co všechno je špatně, stále víc „blbé nálady" odrazující často bezdůvodně od jakékoliv poptávky, vyžaduje zmobilizovat všechny síly. Březnový Klubový den ACK byl proto plánován tak, aby současně s válečnou poradou přispěl i k načerpání energie, potěšení se s rodinami a exkurzí do světa relaxu na vlastní kůži. Ano, to všechno lze absolvovat zároveň za jediné odpoledne, když si jako místo setkání vyberete kongresový sál hotelu Aquapalace Praha zároveň se zázemím největšího aquaparku ve Střední Evropě (nebo když si vyberete ten aquapark se zázemím hotelu? - záleží na úhlu pohledu, majitel je stejný, jen provozovatel se liší - a oba jsou špičkou ve svém oboru). V každém případě je to symbióza šťastná a dobrý tip na program jak pro pořadatele kongresů a incentiv, tak pro nejrůznější rodinné a relaxační pobyty. Ale o tom dále.

Asociace cestovních kanceláří České republiky na svůj Klubový den tentokrát pozvala i rodinné příslušníky svých členů. Aby se při schůzování nenudili, byli hned po úvodním uvítání v restauraci Aquapalace odděleni a odvedeni přímo do Vodního světa užívat si radovánek, zatímco na hlavy cestovních kanceláří a agentur čekala Hawaii - ne jako symbol odpočinku, ale název jednacího sálu. S lehkým pohoštěním a závažným programem, pokud šlo o hlavní téma: Jak vypadá situace v incomingu a v outgoingu doopravdy a co s tím. Má-li ACK podnikat jakékoliv kroky k podpoře obchodních aktivit svých členů, musí mít aktuální informace z terénu. Předseda ACK Viliam Sivek proto vyzval přítomné zástupce členských organizací, aby na zasílané dotazy reagovali rychle a ještě v hojnějším počtu, než bylo doposud zvykem. Prezentoval, co ACK podnikla pro podporu organizátorů zahraničních zájezdů: bylo vydáno Prohlášení Asociace cestovních kanceláří České republiky, v němž ACK na základě konstatování, že k dopadům globální krize na poptávku (materiálním i psychologickým) se v případě České republiky ještě přidružil negativní dopad oslabení kurzu měny, žádá zahraniční státní orgány i komerční partnery českých organizátorů, aby tuto situaci brali na zřetel a dle možnosti jednak podpořili prodej zájezdů podpůrnými opatřeními (což mohou být slevy, dotace podle počtu získaných turistů, na inzerci atp.)a zároveň s pochopením vycházeli vstříc eventuálním požadavkům na renegociace smluv (například pokud jde o výši garantovaných kapacit). Představenstvo ACK konstatovalo, že cílové destinace nemají v dnešní situaci obsazeno a že je tedy i v jejich vlastním zájmu této výzvě vyhovět. Členské CK dostaly toto prohlášení ACK v cizojazyčných verzích pro podporu konkrétních jednání. Jsou destinace, kde k jistým podpůrným opatřením již dochází - například Chorvatsko, Kypr. Zároveň byl vyhodnocen průběh veletrhu For Travel s tím, že byl velmi úspěšný - členové byli vyzváni, aby napříště na veletrzích cestovního ruchu více využívali nabídku ACK na bezplatný servis prezentace a rozdávání jejich katalogů na stánku ACK a dalších členských výhod (zvýhodněné expozice). ACK rovněž připravuje intervenci pokud jde o nesmyslný text § 13a v návrhu zákona o cenách (sněmovní verze), a sice v rámci projednávání návrhu  v Poslanecké sněmovně.

Pokud jde o incoming, V.Sivek informoval o jednáních na pražském magistrátě, kde se diskutují a připravují aktivity na podporu incomingu. Propagační akce jsou v běhu. Bohužel zvláště pokud jde o přímou podporu pro podnikatelské subjekty, jsou záměry mlhavé nebo až s horizontem příštího roku. Předseda ACK proto bude v této věci dále jednat. Pro účast na zahraničních veletrzích pod „křídly" CzechTourism ACK požaduje, aby Českou republiku prezentovaly subjekty odvádějící daně skutečně v ČR a ne minipobočky zahraničních firem, jimž se fakturuje do daňových rájů. Předseda ACK proto bude o těchto otázkách jednat s ředitelem CzechTourism s tím, že ACK nabídne CzechTourism součinnost při výběru spoluvystavovatelů, jejichž účast je třeba zvýhodnit tak, jako tomu bylo v minulosti.

České incomingové firmy jsou vůči zahraničním znevýhodněny i co do DPH. Asociace cestovních kanceláří České republiky proto ihned po schválení možností přesunu DPH Radou ministrů financí EU požádala ministra financí ČR, aby doplnil avizovanou  změnu zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty i ve smyslu uplatnění snížené sazby daně pro cestovní službu, sestávající jen z jedné nakoupené služby cestovního ruchu - ubytovací služby. I-punkt k tomu však bohužel dodal pád vlády v předvečer Klubového dne, který výsledky strategických vyjednávání s nejvyššími místy posunul na samou hranici reality.  

Po té, kdy majitel hostitelského objektu Ing.Pavel Sehnal vystoupil se sympatickým sloganem: „když prodloužíme pobyt turisty o 1 den, zvýšíme incoming přibližně o čtvrtinu - proč jej tedy neprodloužit například o relaxaci v Aquapalace", jsme se odebrali na prohlídku čtyřhvězdičkového hotelu a následně wellnes areálu Aquapalace Praha, kterou jsme zakončili ve Vodním světě a jeho Palácích pokladů, dobrodružství a relaxace - u rautu v kongresové místnosti (kde lze posedět i v plavkách) i v bazénech, fandili jsme našim dětem, které se utkaly v přenášení vody na lžičkách a následně v plavbách na kosatkách (za což obdržely sladké medaile) a užívali jsme si po libosti ve světě nejrůznějších saun a v římských lázních. Dlužno říci, že to bylo natolik prima, že by si takový den či půldne „z jiného světa"  s chutí přiřadil častěji do programu nejeden z nás. O tom, že je to další atraktivita, která může obohatit nabídku Prahy  nebo se stát přímo cílem zájezdů českých „mimopražáků", nelze pochybovat. Kdo je z větší dáli a nezažil to, co členové ACK, může se inspirovat nabídkou  package vypracovaných hotelem Aquapalace. 

25.3.2009                                                                                                                       Eva Mráčková

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: