Fórum cestovního ruchu zahájí spolupráci s realizátorem Slovenského systému kvality služeb

Tisk Email

Fórum cestovního ruchu je připraveno poskytnout potřebnou spolupráci Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR při realizaci Slovenského systému kvality služeb v cestovním ruchu.

Jsme potěšení, že i paní generální ředitelka sekce cestovního ruchu, Ing. Ivana Magátová, vidí velký prostor pro úzkou spolupráci při výměně zkušeností na základě konceptů či realizace aktivit a kroků, směřujících k zlepšení podmínek pro subjekty poskytující služby v cestovním ruchu.

Fórum cestovního ruchu, sdružující ve svých řadách odborníky na Český systém kvality služeb, chce vzájemnou kooperací podpořit úsilí při zavádění inovativního nástroje kvality služeb na Slovensku. Obě strany potvrdili zájem poskytovat si relevantní poznatky o vývoji v oblasti problematiky zlepšování kvality služeb v podnikání v cestovním ruchu.

 „Vážíme si důvěry Ministerstva a možnosti spolupráce. Pevně věříme, že vzájemné předávání zkušeností je přínosné pro obě zúčastněné strany, ale i pro rozvoj systému,“ uzavřel předseda Fóra cestovního ruchu, Viliam Sivek.


Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: