FCR ČR uspořádalo pro své členy odborný seminář na téma„Elektronická evidence tržeb“

Tisk Email

Fórum cestovního ruchu ČR uspořádalo za velké účasti více jak 100 nejrůznějších subjketů v cestovním ruchu odborné školení k Elektronické evidenci tržeb.

Jsme rádi, že si všichni přítomní odnesli užitečné informace a rady k Elektronické evidenci tržeb, která pro pro poskytovatele služeb v oblasti ubytování, stravování i pohostinství začne být povinná od 1. prosince 2016. Seminář byl však prospěšný i pro všechny ostatní skupiny podnikatelů, kteří realizují hotovostní prodeje a pro které začne být EET povinné v dalších fázích.


Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: