Výskyt horečky Marburg v Ugandě

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje cestovní kanceláře, že se v Ugandě nakazila nizozemská cestovatelka hemoragickou horečkou. Vzhledem k tomu, že jeskyně v lese Maramagambo (mezi parkem Queen Elisabeth a Kabele) a ve Fort Portal jsou považovány za shromaždiště těch druhů netopýrů, u kterých bylo prokázáno nosičství filovirů, ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby až do odvolání nebyly organizovány návštěvy uvedených jeskyní.

Celý článek je dostupný pouze členům asociace.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: