Příprava výzvy v rámci programu podpory cestovního ruchu

Tisk Email

Ministerstvo pro místní rozvoj je připraveno i v roce 2011 vypsat výzvu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Cestovní ruch pro všechny. V souvislosti s výběrem tematického zaměření připravovaného podprogramu MMR oslovilo ACK ohledně možnosti navrhnout témata vycházející z našich zkušeností a potřeb. Oprávněnými žadateli budou, stejně jako v letošním roce, právnické osoby (zapsané v obchodním rejstříku) nebo fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost v těchto kategoriích CZ NACE:
§ 55 - Ubytování
§ 56 - Stravování a pohostinství
§ 79 - Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační související činnosti.

Podprogram bude zaměřen na podporu domácího cestovního ruchu.

ACK neprodleně oslovila členské organizace tak, aby mohly navrhnout svá témata. Konečná formulace a rozhodnutí ovšem přísluší MMR.
O dalším průběhu budou členové informováni.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: