POZVÁNÍ NA KLUBOVÉ DNY - ZÁŘÍ + ŘÍJEN

Tisk Email

ZÁŘÍ

Zářijový Klubový den se uskuteční 22.9. v Pivovaru Velké Popovice, odborný program bude zaměřen na to, jak využít všech výhod ACK pro svou firmu. Součástí programu bude samozřejmě i prohlídka pivovaru a jeho nového návštěvnického centra vč. všech možností, které skýtá pro využití v nabídce cestovních kanceláří a agentur. Pozvánku obdrží všichni členové ACK samostatnou rozesílkou, pro zájemce bude zajištěna autokarová doprava z Prahy a zpět - počítejte s odjezdem již ve 14 hod. 

ŘÍJEN

Říjnový Klubový den připravujeme na 13.10. a bude věnován hlavně prezentaci nového zajímavého programu pro zahraniční i domácí návštěvníky Prahy, který bude v příštím roce obohacovat kulturní dění v Praze. Bližší informace se dozvíte v říjnovém Zpravodaji a samostatné pozvánce – rozhodně si však rezervujte čas!

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: