Platforma SOCR jednala

Tisk Email

Na Platformě cestovního ruchu SOCR byla podána zevrubná informace o návrhu zákona o cestovním ruchu, který bude řešit systém řízení a financování cestovního ruchu. Cílem je, aby prostředky vygenerované z cestovního ruchu byly opět do této oblasti vraceny. Zákon je potřebný, protože neexistence systému vede k neefektivnímu vynakládání prostředků. ACK má znění návrhu k dispozici, v současné podobě se prakticky týká územních a státních orgánů. ACK bude další postup sledovat. Dále byla podána informace o vzniku Podvýboru cestovního ruchu Poslanecké sněmovny (pod výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj). Konkrétní personální složení podvýboru dosud nebylo stanoveno.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: