Nabídka pro vystavovatele na veletrzích v r. 2011 - GO

Tisk Email

Stejně jako v letošním roce se ACK bude prezentovat na tomto veletrhu v rámci hesla "Pod křídly Asociace", tzn., že kromě možnosti využití výhodné cenové nabídky pro všechny členy ACK bude Asociace organizovat doprovodný program. Novinkou pak je prostor určený pro neziskové a rozpočtové organizace z řad přidružených členů Asociace, které budou mít možnost vyzkoušet účast na veletrhu s minimálními náklady. Všichni členové ACK, kterým je tato nabídka určena, obdrželi podrobnou informaci separátní poštou.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: