Na MMR o případné novele zákona 159/1999 Sb.

Tisk Email

Návazně na požadavky ACK řešit některé problémy, které se projevily v souvislosti s kauzou CK Sunny Days se na MMR jednalo, zda je potřeba novelizovat zákon 159/1999 Sb. a v jakých směrech. – Jednání 29.9. se kromě představitelů MMR v čele s náměstkem M.Janebou zúčastnili předseda ACK V.Sivek a místopředseda V.Dolejš, prezident a viceprezidentka AČCKA a zástupci ČNB a České asociace pojišťoven. Bylo konstatováno, že revize evropské Směrnice Rady EU č.90/314/EHS není v takovém stavu, aby byla implementována do národních legislativ dříve než v roce 2013, pravděpodobně ještě později. Účastníci jednání navrhovali do novely zapracovat především pro zajištění pro případ úpadku CK alternativu k povinnému pojištění – bankovní garanci, hovořilo se rovněž o zavedení jištění pro případ úpadku u leteckých společností, které by mělo být upraveno i v novele evropské Směrnice 90/314/EHS. MMR shromáždí návrhy na změny jednotlivých ustanovení zákona č.159/1999 Sb. ACK již předala návrhy, které kromě zavedení možnosti bankovních garancí obsahují i rozšíření povinností CK jako organizátora zájezdů na všechny subjekty, které nabízejí a prodávají kombinace služeb dle § 1 zákona a nejsou podnikateli. Dále ACK navrhuje vyjmout z definice zákazníka (na niž váží mnohé povinnosti CK včetně pojištění) podnikatelské subjekty a upřesnit povinnost zprostředkovatele prodeje zájezdů uvádět organizátora tak, aby se jej zájemce dozvěděl i na internetu dříve než musí splnit jakoukoliv povinnost nebo pracně hledat.

Na jednání byla dále diskutována možnost zavedení pojištění pro případ zásahu vyšší moci. MMR podá v tomto směru podnět na ČNB. O dalším průběhu budou členové informováni.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: