Letecké společnosti vyžadují od CK číslo a délku platnosti dokladu cestujících do USA

Tisk Email

Aby CK dodala nejméně 72 hodin před odletem u skupin, cestujících do USA, čísla pasů cestujících a jejich platnost, požadují některé letecké společnosti.  Představenstvo projednalo upozornění ing.Kužela, že letecké společnosti, zvl. Air France a KLM, s cílem zjednodušit si odbavení klienta na letišti, přenesly okamžik zadání čísla a platnosti pasu cestujícího z momentu odbavení na letišti na bedra CK.

Představenstvo projednalo tuto situaci a konstatuje, že takový postup nerespektuje požadavky zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud letecká společnost jako správce osobních údajů klientů tento typ osobních údajů na rozdíl od CK potřebuje, nestačí, aby jí tuto povinnost bez dalšího sdělila či dokonce uložila. Letecká společnost může cestovní kancelář náležitě pověřit, aby pro leteckou společnost zjišťovala osobní údaje (v terminologii zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je pak letecká společnost správcem, CK se stane zpracovatelem). Správce údajů (= letecká společnost) však musí zpracovatele pověřit písemnou smlouvou (vč. formou pasáže/dodatku v jakékoliv existující smlouvě) s uvedením důvodu a pravidel pro zpracování. Cestovní kancelář pak musí podle pokynů správce klientům podat náležitou informaci (vč. případného přenesení i do smluv s provizními prodejci).

Představenstvo dále konstatuje, že letecké společnosti by takovým postupem přenášely svoje povinnosti na kooperující partnery v cestovním ruchu, a proto by měly tuto činnost nejen smluvně upravit v souladu se zákonem 101/2000 Sb., ale také honorovat. Proto v nejbližší době ACK osloví všechny letecké společnosti dopisem s upozorněním na tyto skutečnosti a bude následně členy informovat.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: