Krize polských CK

Tisk Email

Jedna z největších cestovních kanceláří Orbis Travel ohlásila  bankrot 29. září. V polském registru dlužníků bylo v září evidováno již 134 cestovních kanceláří, v červenci jich přitom bylo 119. Celkový dluh cestovních kanceláří dosahuje částky 1,6 milionu zlotých (necelých 10 milionů korun). Podstatnou roli může hrát také novelizace nařízení o službách v cestovním ruchu, která začala platit od 17. září 2010. Mění pojištění cestovních kanceláří tak, aby v případě bankrotu cestovní kanceláře byly uhrazeny veškeré dluhy. Doposud bylo pojištění CK nižší, což mělo za následek poměrné krácení pohledávek klientů. Zvýšení částky za pojištění cestovních kanceláří se pravděpodobně promítne do ceny zájezdů klientů. Doprovodným důsledkem může být také úbytek počtu malých cestovních kanceláří, které nebudou mít patřičný kapitál a stanou se tak pro pojišťovny rizikové.

Seznam cestovních kanceláří vedených v registru dlužníků naleznete na webových stránkách agentury CzechTourism http://www.czechtourism.cz/zahr-zastoupeni/seznam-zahranicnich-zastoupeni/zahranicni-zastoupeni-v-polsku-s-pusobnosti-pro-litvu/

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: