Kolize českých a US předpisů víza x ESTA při cestách do USA

Tisk Email
 Problémy kolize českých a US předpisů víza x ESTA při cestách do USA řešeny

Na dopisy předsedy ACK V. Siveka ohledně kontroverze předpisu USA, aby majitel platného víza měl toto vízum při vstupu do USA s sebou i v případě, že si vyřídil autorizaci ESTA, s českým právním řádem přikazujícím odevzdat neplatný/zaplněný pas i v případě, že je v něm platné vízum, odpověděl generální konzul USA David Beam, že ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA (DHS) při vypracování směrnic tuto okolnost zcela nezvážilo. Problém by mělo vyřešit, pokud takový cestující vysvětlí imigračnímu úředníkovi, že jeho vízum již není použitelné, protože bylo odebráno spolu s neplatným pasem. To by mělo být podle DHS dostačující.

Ministr vnitra ČR pokládá za dostačující uvedené řešení na straně DHS a slíbil, že americká strana bude českými orgány na tuto skutečnost znovu upozorněna.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: