Jednání zástupců ACK a největších IATA agentur s viceprezidentem ČSA

Tisk Email

Místopředseda ACK ČR Jan Papež informoval o jednání zástupců ACK ČR a největších IATA agentur s viceprezidentem ČSA, které se konalo 26. 7. 2010.

Předmětem diskuze, kterou moderoval místopředseda ACK Jan Papež, bylo nevracení palivových poplatků v případě storna nerefundovatelné letenky, zavedení poplatku za použití kreditní karty a nižší ceny na webu ČSA proti cenám v systémech.

V otázce nevracení palivových poplatků nedošlo bohužel zatím k žádnému posunu, neboť ČSA tvrdí, že jsou k takovému chování nuceny situací na trhu, aby nebyly ekonomicky poškozovány. Ohledně Charty služeb pro cestující v letecké dopravě, ke které ČSA přistoupily, bylo jejich právníky sděleno, že není závazná. Postoj ACK se nemění, proto budeme pokračovat v jednáních.

Ve věci poplatku za použití kreditní karty dosáhla ACK příslibu zástupců ČSA, že letos poplatky nezavedou. Do budoucna to ještě znovu zváží a v případě, že se k tomuto kroku opět rozhodnou, budou nás s předstihem informovat, abychom mohli reagovat. Stanovisko ACK zůstává neměnné, poplatek by neměl být vůbec zaveden.

Posledním bodem jednání byla harmonizace cen na webu a v systémech. V souvislosti s tím se ČSA omluvily a přislíbily, že se již nestane, aby na webech byly uvedeny jiné ceny než v systémech.

Celkově jednání probíhalo v otevřené, ale zároveň velmi kritické atmosféře. Závěrem se obě strany dohodly, že budou v setkáních tohoto typu pokračovat vždy, když to jedna ze stran bude považovat za důležité.

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: