Jak s kontrolami průvodců

Tisk Email

Jak s kontrolami průvodců

Asociace průvodců informovala o schůzce na MPO, na které se AP opět snažila vrátit průvodcovskou činnost do živností vázaných tak, aby ji nemohl vykonávat kde kdo. Ing. Kameník z MPO odmítl, že by přeřazení živnosti problém kontrol řešilo, protože by se z hlediska živnostenského zákona těžko dokazovalo, že se jedná o živnost, tedy že osoba vykonává činnost opakovaně a za účelem zisku a kontrola a sankce by byly jen těžko realizovatelné. Navrhl, aby byl tento problém řešen v souvislosti s případnou novelou zákona č.159/1999 Sb. tak, aby obsahoval zmocnění pro obce k vydání nařízení obce (právní předpis vydávaný v přenesené působnosti, vázaný na zmocnění v zákoně) - viz živnostenský zákon § 18, odst. 1). Obec může v přenesené působnosti vydat tržní řád formou nařízení obce. Kdyby toto ustanovení zákon 159 obsahoval, tak by obec, např. pražský magistrát, mohl vydat nařízení obce a stanovit, jaké znalosti musí průvodce prokázat, aby mohl toto povolání na území obce vykonávat. To by pak také bylo lehce kontrolovatelné, městská policie by měla pravomoc toto na ulici kontrolovat. Magistrát by vydával průkazky pro průvodce, měl i z toho nějaký příjem, každý autorizovaný průvodce by si rád takovou průkazku opatřil a mohl se jí prokazovat při kontrole. Podnikatel by mohl mít ohlášenou volnou živnost průvodcovské služby, ale na území té které obce by pro vykonávání této činnosti musel splňovat podmínky dané nařízením obce, jinak by tuto činnost nemohl na území té obce vykonávat. Tím by mohlo také docházet k okamžité a efektivní kontrole a následné penalizaci při porušení tohoto nařízení.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: