Informace o členské základně v září 2010

Tisk Email

Přihlášku k přijetí za řádného člena předložily:

*        CA KEG s.r.o., Pavla Kučerová, Jindřišská 7, Praha 1, kterou doporučují členské organizace OK Tours a America Tours.

Všichni členové se vyzývají, pokud budou mít k přijetí této CA připomínky, aby je do 30. 9. 2010 zaslali sekretariátu.

Zájem o řádné členství v ACK projevili a přihlášku obdrželi: CK Best Choice Praha a CA PhDr.Stanislav Voleman Tábor.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: