IATA sekce jednala s obchodním ředitelem ČSA

Tisk Email

Předseda sekce Dr.Bělovský informoval o schůzce sekce dne 5.10., která měla na programu projednání spolupráce s ČSA za účasti nového obchodního ředitele ČSA Jiřího Marka a dále informaci o dosavadních výsledcích jednání s leteckými společnostmi. Obch. ředitel ČSA vysvětlil strategii ČSA směrem k cestovním kancelářím a slíbil pokračující dialog, kdykoliv bude třeba. První konkrétní výsledky dialogu byly prezentovány již na této schůzce, kde J.Marek požádal o vytvoření pracovní skupiny zástupců sekce IATA, kteří by zpracovali připomínky k připravovanému knihovacímu manuálu ČSA. Sekce IATA jmenovala do pracovní skupiny American Express, Čedok, OK Tours, Carlson Wagonlit Travel  a Asianu. J.Marek dále oznámil, že ČSA upouští od připravovaného poplatku za platby platebními kartami. V další diskusi na schůzce se účastníci shodli na tom, že je třeba pokračovat v koordinovaném postupu při řešení problematiky letecké přepravy a že ACK ČR je jedinou možnou platformou a nejlepší záštitou pro takový dialog.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: