Český Krumlov bude kontrolovat průvodce

Tisk Email

Destinační management Český Krumlov upozorňuje cestovní kanceláře a agentury, že průvodci jejich skupin se v Českém Krumlově mohou setkat s živnostenskou kontrolou, protože si v Českém Krumlově chtějí být jisti, že služby, které jsou v Českém Krumlově poskytovány, jsou kvalitní a jsou poskytovány v souladu s právní legislativou ČR a EU. Upozorněte prosím průvodce, aby u sebe měli veškeré potřebné doklady k prokázání oprávněnosti provozování průvodcovské činnosti. Předložením těchto dokladů průvodce napomůže zdárnému a rychlému průběhu kontroly a samotná prohlídka nebude narušena na dobu delší, než je nezbytně nutné a klienti nebudou vystaveni nepříjemné situaci.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: