ACK uzavřela smlouvu se společností Seznam.cz

Tisk Email

ACK ČR uzavřela s firmou Seznam.cz roční smlouvu o vzájemné spolupráci, která umožňuje výrazně zvýšit povědomí u veřejnosti jak o ACK, tak i předmětu činnosti členů ACK, novinkách v nabídce, resp. v jednotlivých destinacích a tímto způsobem pozitivně ovlivňovat renomé a nepřímo i komerci. ACK bude spolupracovat s redaktory Novinek.cz a dodávat jim zajímavá témata, resp. články ke zveřejnění. Představenstvo proto vyzývá členy, aby své náměty, informace o zajímavostech a novinkách v destinacích nebo oboru své působnosti průběžně posílali sekretariátu ACK. Výlučně komerční záležitosti pochopitelně nebudou akceptovány. Použití zaslaných příspěvků pro novinky.cz záleží na redakci Novinek, vhodné nepoužité zprávy využije ACK na svých webových stránkách, případně jiným způsobem. ACK rovněž dle možnosti zajistí proklik na weby ACK, kde bude kromě dotyčné informace v širší podobě uveden jako zdroj ten člen, který informaci zaslal.

Všem členům za jejich informace předem děkujeme. Zdůrazňujeme, že prostřednictvím Seznam.cz bude ACK propagovat pouze ACK jako celek, ne jednotlivé komerční subjekty. Těm tato činnost pomůže propagací destinace, typu služeb atp.

ACK bude prostřednictvím Seznam.cz rozesílat každý měsíc direct maily, v nichž bude ACK zájemcům o cestování předávat rady, týkající se témat, které potřebujeme veřejnosti sdělit. V říjnu to bude o riziku nákupu dovolené přímo u zahraniční CK.

ACK převzala záštitu nad projektem Sdovolena.cz společnosti Seznam.cz. Projekt bude členům představen na konferenci On-line marketingu 21.10. a ACK jej bude propagovat.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: