ACK – platforma IATA Agentur

Tisk Email

Na schůzce zainteresovaných IATA agentur dne  9.11. byly projednány možnosti vhodného řešení společné platformy všech IATA agentur. Letecké společnosti a jejich organizace totiž nehodlají jednat o závažných problémech s isolovanými CK a CA, ale výlučně s jedním sdružením. Vzhledem k tomu, že zde existuje sekce IATA ACK ČR a že již v minulosti projekt separátní asociace akreditovaných IATA agentur (AIA) fakticky ztroskotal, nebyla na schůzce žádná nová asociace založena, naopak Dr. Bělovský zopakoval pozvání všech do sekce IATA ACK ČR, která již dnes sdružuje více než polovinu objemu trhu a díky zastřešení ACK má vybudované postavení, prestiž, aparát i kontakty na vrcholové orgány (ministerstva, Parlament). Místopředseda Z. Kříž nabídl nečlenským IATA agenturám zjednodušený vstup do ACK při předložení přihlášky do 15.12.2010. V lednu 2011 potom bude svolána schůze sekce IATA, na které členové schválí plán činnosti, zvolí vedení (předsedu sekce a jeho zástupce) a pracovní skupiny k řešení jednotlivých problémů. Navržený program sekce obdržely všechny IATA agentury (členové i nečlenové ACK). Předběžný termín zasedání sekce je 25.1.2011.

Informace o tomto kroku a výzva, aby se dosud nezařazené IATA agentury připojily do sekce, byla dána i do prosincového čísla COT.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: