Nezapomeňte při tisku katalogu: Logo ACK = podpora vaší komerce

Tisk Email

Představenstvo připomíná členům, že mají právo využívat logo ACK, které je partnery i veřejností vnímáno jako ochranná známka důvěryhodnosti, na svých provozovnách, všech materiálech i na svých webových stránkách. Představenstvo doporučuje členům, aby ve vlastním zájmu všude logo ACK uváděli. Samolepku k označení provozoven si můžete vyžádat v sekretariátu ACK (existuje jako vnitřní i jako vnější), elektronický formát máte k dispozici v členské části webových stránek www.ackcr.cz – Ke stažení.

Představenstvo doporučuje členům více využívat webové stránky ACK, kde jsou uveřejňovány důležité informace a v členské části v kapitole Dokumenty – POUZE PRO ČLENY jsou k dispozici i vzorové materiály a příručky. Heslo ke vstupu na webové stránky ACK obdrželi všichni členové, pokud jste je zapomněli, můžete požádat sekretariát o vygenerování nového – a následně si je změnit tak, aby se Vám dobře pamatovalo.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: