Zvýšení vstupného do keňských národních parků

Tisk Email

Od ledna 2011 se zvýší o 15 USD a 10 USD vstupné do některých parků, a to v měsících, které patří do tzv. hlavní sezóny.  Zvýšené vstupné se bude vybírat pouze v lednu a v únoru, dále pak od července do října a týká se také studentů a dětí od tří do osmnácti let, které se změní ze stávajících 30 USD na 40 USD.

Vstupné do NP Lake Nakuru a Amboseli se zvýší ze 60 USD na 75 USD, do parků Tsavo East, Tsavo West a Meru z 50 USD na 60 USD.

Vstupné upravuje organizace KWS (Kenya Wildlife Service) každé dva roky. Naposledy přistoupila k
aktualizaci v roce 2009, ale nakonec od ní upustila s ohledem na probíhající národní program oživení cestovního ruchu.

Vybrané peníze budou investovány především do zkvalitnění infrastruktury, a to přesně podle programů, které byly schváleny pro rok 2011. Programy jsou především zaměřeny na zvýšení bezpečnosti návštěvníků a divokých zvířat, například modernizací a stavbou oplocení v NP Aberdare, Meru, Lake Nakuru a Shimba Hills, úpravou a výstavbou silnic, mostů a přistávacích ploch, podporou bezpečnosti koridorů migrujících zvířat a investicemi do značení v parcích.

Další prostředky budou vynaloženy na modernizaci ubytovacích kapacit v Shimba Hills, Mt. Kenya, Tsavo East a Tsavo West, Chyullu, Lake Nakuru, Amboseli a u mořských parků. Další programy se zaměřují na přesuny populací některých druhů zvířat a v neposlední řadě na investice do cestovního ruchu, např. na propagaci a rozvoj nových produktů, zejména v těch parcích a rezervacích, které jsou zatím méně navštěvované.
Zdroj: Keňská turistická centrála

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: