Židovské muzeum v Praze - leden 2011

Tisk Email

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE - AKTUÁLNÍ INFORMACE – LEDEN 2011

Výstava - Galerie Roberta Guttmanna (Praha 1, U Staré školy 3, Praha 1, tel.: 221 711 553)

"Transporty protektorátních Židů do Běloruska v letech 1941–1942"

- Od 29. července 2010 do 6. února 2011

- Otevřeno denně kromě sobot a židovských svátků od 9.00 do 16.30

- Komentovaná prohlídka: 23. 1. v 15 h s kurátorkou výstavy Janou Šplíchalovou

VKC - Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze (Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro; tel.: 222 325 172, fax: 222 318 856, e-mail )

- středa 12. 1. v 18 h: Írán - Za tajemstvím Persie. Cestovatelská přednáška Ing. Jana Neubauera spojená s projekcí neobyčejných fotografií a autentické hudby. Klenoty islámské architektury, kontroverzní prezident Ahmadínežád, ženy pod čádorem, velkolepá Persepolis, prorok Daniel, krásná Ester a svátek Purim. Přednáška je pořádána ve spolupráci s CK Adventura.

Vstupné 50 Kč

- čtvrtek 13. 1. v 18 h: Zaplaťpánbůh za fotbal. Dokument o fotbalu a fotbalistech v terezínském ghettu v letech 1943 a 1944. Dokument o těch, kteří hráli a milovali fotbal na samém prahu smrti, a kterým tato hra dávala víru a naději. Dokument o těch, pro které fotbal znamenal život. Dokument o tom, že fotbal je jedno z největších mírumilovných umění člověka. Ve filmu účinkují hráči a diváci někdejších fotbalových soutěží v terezínském ghettu: Arnošt Lustig, Tommy Karas, Toman Brod, Bedřich Korn, Miloš Dobrý, Felix Kolmer, Tomáš Kosta, Petr Erben. Dokument byl vyroben v Redakci sportu České televize jako příspěvek redakce a České televize k 65. výročí konce druhé světové války. Režie Ivan Stehlík, 40 minut, 2009. Po projekci následuje beseda Petra Broda s účastníky fotbalových utkání Františkem Steinerem, autorem knihy Fotbal pod žlutou hvězdou, a Tomanem Brodem.

- pondělí 17. 1. v 18 h: A teď mi tleskejte – příběh Dory Peškové. Krátký studentský film Gymnázia Chomutov k devadesátinám Dory Peškové, která z Karlových Varů před henleinovci utekla do Prahy. Přes Terezín se dostala do táborů v Osvětimi, Hamburgu a Bergen-Belsenu, kde ji osvobodili Britové. Gymnázium v Chomutově bylo asi jedinou školou, kam se Dora Pešková vracela a vyprávěla... Režie Ladislav Klimeš, 24 minut, 2011. Filmový dokument vznikl jako pokračování projektu Židovského muzea v Praze Zmizelí sousedé a za přítomnosti Dory Peškové jej tvůrci představí veřejnosti poprvé.

- úterý 18. 1. v 18 h: Šalom z Izraele. Vernisáž fotografií z Izraele Jindřicha Buxbauma. Jindřich Buxbaum má dva životní koníčky: fotografování a cestování. Oba při cestách do Izraele uplatnil. Přivedlo ho tam vyrovnávání se s osudem otce, který přežil věznění v Terezíně a Auschwitz–Birkenau, a probuzený zájem o židovské náboženství, kulturu a způsob života. "V Jeruzalémě, u Zdi nářků, mě ovládl těžko sdělitelný pocit – patřím sem," řekl autor o svém vztahu k Izraeli. Úvodní slovo Leo Pavlát, hudební doprovod Altera Pars Vstup volný

- čtvrtek 20. 1. v 18 h: Arménie – kolébka raného křesťanství. Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera představuje oblasti Blízkého východu bez falešného pozlátka i černého rámu.

- pondělí 24. 1. v 18 h: K čemu je slunce, když není den? Poselství naděje v básních dětí a mladých autorů z terezínského ghetta zhudebnil Daniel Dobiáš. Účinkují Eva Horká, herečka  a Daniel Dobiáš, hudební skladatel. Vstupné 60 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do VKC povolen. Změna programu vyhrazena.

NEDĚLNÍ DÍLNA PRO DĚTI A JEJICH RODIČE

16. 1. 2011 ve 14 h: Lvíček Arje vypráví o událostech, které se již nesmí opakovat

Společně si připomeneme osudy židovských dětí během šoa, povíme si, co židovské děti nesměly a co naopak musely, dozvíme se i o ghettu Terezín, o dětských kresbách a opeře Brundibár.

Prohlídka: Pinkasova synagoga

Jednotné vstupné 50 Kč. Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz/vkc.

VÝSTAVY v prostorách VKC (Výstavy jsou otevřeny pro veřejnost po–čt 10–16, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě)

Jindřich Buxbaum: Šalom z Izraele

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí a Zmizelí sousedé/Pocta dětským obětem  holocaustu – stálá expozice kopií putovních výstav VKC.

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, pobočka Brno

tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, tel.: 544 509 651, fax: 544 509 652, e-mail: brno@jewishmuseum.cz

čtvrtek 6. 1. v 16,30 hod.: Vzpomínka… – vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Buxbauma uvede prof. Jindřich Štreit. Výstava bude zahájena za přítomnosti autora. Jindřich Buxbaum má dva životní koníčky, fotografování a cestování. Oba uplatnil při cestách do Izraele, který už mnohokrát navštívil. Přivádí jej tam vyrovnávání se s osudem otce, který přežil věznění v koncentračních táborech Terezín a Osvětim-Březinka, a probuzený zájem o židovské náboženství, kulturu a způsob života. Nyní však nevystavuje fotografie z Izraele, nýbrž sadu černobílých fotografií vzniklých v koncentračních táborech Osvětim-Březinka a Treblinka. Touto výstavou bychom chtěli připomenout Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.

Vstup volný

neděle 9. 1. 2011 ve 14.30 hod.: Tu bi-švat – jarní svátek, který oslavuje nově vznikající život. Nový rok stromů, jak se také tento svátek nazývá, připadá sice na leden, ale v Izraeli již kvetou stromy mandlovníku. Dozvíte se nejen, jaké tradice se váží k této slavnosti, ale také si něco zajímavého vyrobíme. Dílna pro rodiče s dětmi od 6 let.

Vstupné 30 Kč

úterý 11. 1. v 18 hod.: … kde zítra znamená dnes – přednáška brněnského rabína Šlomo Kučery. Určení začátku a konce dne je důležité nejen pro poštu a jiné úřední záležitosti, ale také pro správné dodržování náboženských předpisů a tradic, a proto nezůstává stranou pozornosti Tóry a talmudického studia. Otázku časových pásem a datové hranice řeší v sekulárním životě zákony a mezinárodní dohody – jak ale k těmto problémům přistupuje tradiční židovství? Kdy začíná šabat na Čukotce, Aleutech nebo Fiji? Je možné slavit šabat, když občanský kalendář ukazuje pátek nebo neděli?

Vstupné 30 Kč

čtvrtek 13. 1. v 18 hod.: Děti Ireny Sendlerové – představí překladatelka Markéta Páralová. Beseda s překladatelkou knihy Anny Mieszkowské: Děti Ireny Sendlerové, která představuje ucelený pohled na její život a činnost, zvláště na její zásluhy při záchraně dvou a půl tisíce židovských dětí. Ireně Sendlerové byl v roce 1965 udělen titul Spravedlivý mezi národy, stromek v Aleji spravedlivých však mohla zasadit až v roce 1986. Je také nositelkou nejvyššího polského státního vyznamenání, Řádu bílého orla. Byla nominována na Nobelovu cenu. Celosvětově známou se stala díky 4 děvčatům z Uniontown v USA, které, inspirovány jejím životním příběhem, napsaly divadelní hru "Život v zavařovačce", jež získala všeobecný ohlas. Na motivy knihy byl také natočen film "The Courageous Heart of Irena Sendler“.

Vstupné 30 Kč

středa 19. 1. v 18 hod.: O židovské historii Lipska – přednáška Dr. Thomase Krzencka, která vychází z dlouhodobé vzájemné spolupráce mezi městy Brno a Lipsko a spolupráce mezi židovskými obcemi v Brně a v Lipsku. Přednáška se uskuteční v českém jazyce. (Náhradní termín za zrušenou přednášku z důvodu nemoci dne 20. 10. 2010)

Vstupné 30 Kč

úterý 25. 1. v 18 hod.: Tu bi-švat – svátek stromů – O tom, co je to vlastně Tu bi-švat, jak se slaví a jak velmi je důležitý zvláště v Izraeli, o organizaci Kerem Kajemet LeIsrael-Jewish National Fund, která se stará nejen o výsadbu stromů a letos oslaví 110. výročí od svého založení, nám poví Zoša Vyoralová, zástupkyně KKL v České republice. Uslyšíme o jednom velmi zvláštním místě v Negevské poušti, kde od roku 2005 vyrůstá Český les, dozvíme se o pořádání Ekumenických misí do Izraele se sázením stromků.

Vstupné 30 Kč

Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.

15 minut po začátku programu není vstup do Vzdělávacího a kulturního centra povolen. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na internetových stránkách: www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm

VÝSTAVA

Celý leden můžete v sále VKC zhlédnout výstavu čerobílých fotografií Jindřicha Buxbauma Vzpomínka…, věnovanou k uctění Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.

KONCERTY VE ŠPANĚLSKÉ SYNAGOZE (Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1)

To nejlepší z Gershwina (2., 4., 6., 10., 12., 17., 19. , 24., 26. a 31. ledna od 17.30 hod.)

L. Bernstein: West side story
G. Gershwin: Rhapsody in blue, An American in Paris, Summertime
F. Loewe: My fair lady 
A. Rubinstein: Melody
L. Anderson: Plink, Plank, Plonk
J. Kern: Smoke Gets In Your Eyes; Ol´ Man River
Czech Collegium a solisté
Pořádá agentura BM ART AGENCY, bmart@bmart.cz

To nejlepší z židovských písní a světových muzikálů (3., 5., 11., 13., 18. a 25. ledna od 17.30 hod.)

L. Bernstein: West side story
F. Loewe: My fair lady
A. L. Weber: Evita, Cats, Phantom of Opera
G. Gershwin: Porgy and Bess
Jewish songs: Hevenu Shalom Alechem; As der rebbe Elimejlech; Lach Jerušalaim; Hava Nagila
Czech Collegium a solisté
Pořádá agentura BM ART AGENCY, bmart@bmart.cz

To nejlepší z české a světové hudby (1., 9., 16., 23. a 30. ledna od 17.30 hod.)

Bach – Air, Mozart – Malá noční hudba, Vivaldi – Čtvero ročních období, Verdi – La Traviata,
Bizet – Carmen, Smetana – Vltava, Dvořák – Rusalka, Gershwin – Summertime, Rhapsody in Blue
Bernstein – West side story
Czech Collegium a solisté
Pořádá agentura BM ART AGENCY, bmart@bmart.cz

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE DOPORUČUJE

K čemu je slunce, když není den?

Při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze uvede unikátní pásmo K čemu je slunce, když není den? Název pásma je úryvkem z básně Hanuše Hachenburga, jednoho z nejtalentovanějších dětských terezínských básníků, kterému už nebylo umožněno, aby svůj talent dále rozvíjel. Skladatel Daniel Dobiáš poselství naděje v básních dětí a mladých autorů z terezínského ghetta zhudebnil, básně odrecituje herečka Eva Horká.

- 24. ledna 2011 v 18.00., Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, 3. patro, Praha 1

STÁLÉ EXPOZICE ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

Otevřeno denně kromě sobot a židovských svátků od 9.00 do 16.30

Program Židovského muzea a Židovské obce v Praze k výchově proti antisemitismu v ČR v češtině

Židovské muzeum a Židovská obec v Praze umožňují v rámci speciálního programu v češtině prohlídku muzejního areálu s průvodcem za níže uvedené ceny. Tato prohlídka se koná vždy v neděli a o státních svátcích ve 14.00 hod. Školy a další organizované skupiny si mohou prohlídku zajistit v dohodnutou dobu prostřednictvím Rezervačního centra: U Starého hřbitova 3a, 110 00, Praha 1, tel.: 222 317 191, fax: 222 317 181, e-mail: rezervacni.centrum@jewishmuseum.cz.

Cena prohlídky:

1. Židovské muzeum v Praze
dospělí 65,- Kč
děti 6-15 let a studenti 35,- Kč
děti do 6 let zdarma

2.  Staronová synagoga
Památka spravovaná Židovskou obcí v Praze. Vstupenka do Staronové synagogy umožňuje také vstup do Jeruzalémské synagogy zdarma, a to i následující den (pokud je synagoga otevřená – tedy ne během soboty a dalších židovských svátků).

dospělí 35,- Kč
děti 6-15 let a studenti 25,- Kč
děti do 6 let zdarma

3. Prohlídka všech židovských památek pražského Židovského Města
dospělí 100,- Kč
děti 6-15 let a studenti 60,- Kč
děti do 6 let zdarma

Objekty a stálé expozice ve správě Židovského muzea v Praze

Maiselova synagoga, Praha 1, Maiselova 10

Stálá expozice:

Dějiny Židů v Čechách a na Moravě I. – od počátků po emancipaci

Historické údaje o vzniku židovského osídlení v Čechách a na Moravě,  právním a sociálním postavení Židů ve středověkém státě, představení tradiční židovské vzdělanosti významných učenců židovských obcí a zakladatele synagogy z období renesance Mordechaje Maisela.

Španělská synagoga, Praha 1, Vězeňská 1

Stálé expozice:

Dějiny Židů v Čechách a na Moravě II. – od emancipace do současnosti

Dějiny židovské komunity v době osvícenství a emancipace, Rakousko-Uherska, první republiky, protektorátu Čechy a Morava a v poválečných desetiletích.

Zimní modlitebna – 1. patro Španělské synagogy:

Stříbro českých synagog

Kultové předměty z Čech a Moravy ze sbírek Židovského muzea v Praze.

Pinkasova synagoga, Praha 1, vchod ze Široké 3

Stálé expozice:

Památník českých a moravských Židů, kteří se stali oběťmi holocaustu. Na zdech synagogy je ručně napsáno na 80 000 jmen obětí.

Dětské kresby z Terezína 1942–1944 (1. patro). Výběr z kreseb, které představují působivé svědectví o krutém osudu dětí a jsou často jedinou památku na ty, které nepřežily.

Klausová synagoga, Praha 1, U Starého hřbitova 3a

Stálé expozice:

Židovské tradice a zvyky – Synagoga (hlavní loď) – význam synagogy a jednotlivých židovských svátků.

Židovské tradice a zvyky – Běh života (galerie) – každodenní život židovské rodiny a zvyklosti spojené s narozením, obřízkou, slavností bar micva, svatebním obřadem, rozvodem a židovskou domácností.

Obřadní síň – budova pražského Pohřebního bratrstva, Praha 1, U Starého hřbitova 3a

Stálá expozice:

Židovské tradice a zvyky – Běh života (závěrečná část) – medicína v ghettu, úmrtí, židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě a činnost pražského Pohřebního bratrstva.

Starý židovský hřbitov, Praha 1, vstup pouze ze Široké 3

Založen v první polovině 15. století. Nejstarší náhrobek, náležející Avigdoru Karovi, pochází z roku 1439. Na hřbitově se pohřbívalo do roku 1787. Dnes se na hřbitově nachází téměř 12.000 náhrobních kamenů, počet pochovaných však byl vyšší. Malebné shluky náhrobků z různých dob vznikly vyzdvižením starších náhrobních kamenů do horních vrstev. Na hřbitově je pochována řada významných osobností, z nejznámějších rabi Jehuda Liwa ben Becalel, zvaný Löw (zemřel roku 1609), primas Židovského Města Mordechaj Maisel a renesanční učenec, matematik a astronom David Gans.

Židovský hřbitov na Žižkově, Fibichova, Praha 3

Otevřeno v pondělí, ve středu 11.00 – 15.00 a v pátek od 9.00–13.00. Předchozí rezervace na tel. 732 530 261.

Knihovna a Referenční centrum Židovského muzea v Praze

Praha 1, U Staré školy 1, e-mail: library@jewishmuseum.cz

Studovna a badatelna: úterý 9–18 h, středa 13–17 a čtvrtek 9–17 h; tel. 221 711 545

Referenční centrum: pondělí – pátek 9.30–16 h; tel. 221 711 562

Zaměření knihovny: hebraistika, judaistika, historie, dějiny umění, muzeologie, antisemitismus, holocaust. Knihovna nabízí tradiční judaistickou literaturu, odbornou literaturu a tematicky zaměřenou beletrii, bohemika a pragensia, judaistická periodika, příruční knihovnu s publikacemi encyklopedického charakteru, elektronické informační zdroje, internet.

Staronová synagoga, Praha 1, Červená ul.

Není součástí Židovského muzea v Praze.

Staronová synagoga byla postavena kolem poloviny 13. století v raně gotickém slohu. Je nejstarší památkou pražského Židovského Města a nejstarší dochovanou synagogou v Evropě. Již po více než 700 let slouží jako hlavní synagoga Židovské obce v Praze.

Otevřeno denně kromě sobot a židovských svátků:

neděle–čtvrtek: pátek:

leden–březen:             9.30–17.00                   leden:               9.30–14.00        duben–září:                  9.30–18.00

duben–říjen:               9.30–18.00                   únor:                9.30–16.15        říjen:                            9.30–17.00

listopad–prosinec:      9.30–17.00                   březen:             9.30–16.30        listopad–prosinec:        9.30–15.15

Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1

Není součástí Židovského muzea v Praze.

Otevřeno v období turistické sezony (březen–říjen) denně kromě sobot a židovských svátků: 11.00 – 17.00

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: