Zelená Istrie je pro turisty stále lákavější

Tisk Email

Vnitrozemí Istrie stále více přitahuje turisty, obzvláště pak ty, jejichž ideální dovolenou představuje odpočinek v přírodě a klidu původních istrijských  domů, kde je tradiční způsob života šikovně spojen s potřebami moderních turistů.

Vnitrozemí Istrie je zajímavé i díky možnostem výletů do středověkých měst – pevnosti na kopcích vypadají opravdu mysticky. Procházka těmito akropolními městečky, prohlídka jejich pevností, starých kostelů a náměstí vám přiblíží jejich dějiny a zároveň slouží i jako jeviště pro různé kulturní události.

Nejlépe zachovalý středověký urbánní celek Istrie je Motovun – staré městské centrum na okrají údolí Mirna.  Z hradeb je krásně vidět do všech světových stran. Celé město je muzeum svého druhu, každá motovunská budova je kulturní památkou, ať se jedná o renesanční radnici a župní kostel nebo soukromé vily z různých období. Toto překrásné městečko, které každý rok navštíví velký počet hostí, je místem konání mezinárodního filmového festivalu  Motovun Film festival.

Pro návštěvu doporučujeme i středověká městečka Oprtalj a Grožnjan, dříve zanedbávané městečko, které ožilo díky zvukům hudebních nástrojů mladých hudebníků z celého světa.

Ve středověkém městečku Vodnjan v jižní Istrii, mimo různých dalších památek a paláce, přitahuje pozornost návštěvníků nadprůměrně velký župní kostel Sv. Blaže, ochránce města. Kostel může najednou pojmout až pět tisíc věřících, ke kostelu patří i 65 metrů vysoká zvonice a cenná sbírka sakrálního umění. Vodnjan je i centrum „kažunů“ (kamenný polní domek kruhového půdorysu typický pro zdejší kraj) a v jeho okolí se nachází až 2500 těchto staveb. V kostele Sv. Blaže jsou vystaveny i zázračné mumie, respektive zachovalá těla světců.

V Labinu, na samém vrcholku kopce, je staré město Labin, ve kterém se již tradičně na konci léta koná Středomořské sochařské sympozium (kamenných soch). Pod městem v Dobrově pak naleznete park kamenných soch, které každý rok vytváří pozvaní sochaři. V muzeu je k vidění i památní sbírka Matiji Vlačiće Ilyrika, známého protestanta a filozofa, spolupracovníka Martina Luthera. Město je chráněným architektonickým celkem, ve kterém mají své ateliéry různí labinští malíři a sochaři.

Středomořské sochařské sympozium se koná již přes třicet let v srpnu. Pozvaní sochaři zde vytváří kamenné sochy, které jsou poté vystaveny v Parku skulptur. V několika posledních letech se tvoří „Bílá cesta“, jedinečný sochařský projekt kterého se zúčastnili četní renomovaní sochaři.

V řadě akropolních městeček zvláštní místo patří městu Hum, který je mimo jiné znám i jako nejmenší město světa. Přestože je svou rozlohou a počtem obyvatel Hum opravdu malý, status města si vysloužil tím, že v něm fungují všechny městské instituce.

Vnitrozemí Istrie je známé i díky výborným vínům, olivovému oleji, který získal různá světová ocenění a gastronomické nabídce, ve které čestné místo patří lanýžům. Tuto delikatesu je možné najít v istrijských lesích a ve zdejších restauracích ji umí výborně připravit.

Zdroj: HTZ

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: