Zavírací dny Židovského muzea, Staronové a Jeruzalémské synagogy v roce 2012

Tisk Email

Zavírací dny Židovského muzea, Staronové a Jeruzalémské synagogy v roce 2012:

(Židovské muzeum = ŽMP) (Staronová synagoga = ST) (Jeruzalémská synagoga = J)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zavírací den ve všech objektech je sobota.
8. 4. 2012 2.den Pesach ŽMP, ST, J
13. 4. 2012 7.den Pesach ŽMP, ST, J
25. 5. 2012 příprava na Šavuot ST otevřena do 14.00 hod
27. 5. 2012 1.den Šavuot ŽMP, ST, J
28. 5. 2012 2.den Šavuot ŽMP, ST, J
29. 7. 2012 9.av (půst) ST otevřena od 10.00 hod.
16. 9. 2012 příprava na Roš ha-šana ST otevřena do 17.30 hod.
17. 9. 2012 1.den Roš ha-šana ŽMP, ST, J
18. 9. 2012 2.den Roš ha-šana ŽMP, ST, J
25. 9. 2012 příprava na Jom kipur ST otevřena do 17:00 hod.
26. 9. 2012 Jom kipur ŽMP, ST, J
30. 9. 2012 příprava na Sukot ST otevřena do 17:20 hod.
1. 10.2012 1.den Sukot ŽMP, ST, J
2. 10.2012 2.den Sukot ŽMP, ST, J
7. 10.2012 příprava na Šemini aceret ST otevřena do 17:00 hod.
8. 10.2012 Šemini aceret ŽMP, ST, J
9. 10.2012 Simchat Tora ŽMP, ST, J
24.12.2012 ŽMP
1. 1.2013 Otevřeno od 11.00 hod ŽMP, ST *

*Na 24.12.2012 nelze provádět rezervace pro Staronovou synagogu. Vstupenku lze zakoupit naproti Staronové synagoze ve Vysoké synagoze

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: