Zájem o Českou republiku stále roste!

Tisk Email

8. února 2017 / Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2016. Návštěvnost se v roce 2016 opět zvýšila.

Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně zvýšil o 8,5 %, v tom domácích návštěvníků o 8,7 % a zahraničních o 8,3 %. Celkově v tomto období přijelo o 9,8 % více hostů. Zahraničních turistů přibylo o 10,3 % a domácích o 9,0 %. Za celý rok 2016 hromadná ubytovací zařízení vykázala 6,9% zvýšení počtu ubytovaných osob a počet jejich přenocování se meziročně zvýšil o 5,4 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 4. čtvrtletí loňského roku 9,8 milionu, tedy o 8,5 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních počet nocí o 8,7 %. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 8,3 %. V hotelech se počty přenocování meziročně zvýšily o 9,8 % a v penzionech to bylo dokonce o 13,9 %. V regionálním členění růst vykázala ubytovací zařízení ve všech krajích. Nejvíce se dařilo provozovatelům z Vysočiny, kde se meziročně počet nocí zvýšil o 19,6 %. Přispěli k tomu rezidenti (+18,6 %) i nerezidenti (+25,0 %). Dále dvojciferného růstu dosáhla ubytovací zařízení v Karlovarském, Olomouckém, Jihočeském či Pardubickém kraji.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 3,9 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 9,8 %. Počet nerezidentů vzrostl o 10,3 %, rezidentů o 9,0 %. Nejvíce hostů (1,5 milionu) se ubytovalo ve čtyřhvězdičkových hotelech, o 12,0 % více než v předchozím roce. Do tříhvězdičkových hotelů přijelo 1,2 milionů turistů, což představovalo zvýšení o 9,0 %. Penziony hlásily 15,5% navýšení a 360 tisíc návštěv. Regionálně se návštěvnost zvýšila ve všech krajích, nejvýrazněji v Karlovarském kraji (o 26,5 %) a v kraji Jihočeském (o 19,7 %).

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo z Německa. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 461 tisíc, tedy o 6,8 % více než ve 4. čtvrtletí 2015. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hosté ze Slovenska se 157 tisíci příjezdy, což představovalo zvýšení o 8,4 %. Na třetím místě se umístili turisté z Velké Británie (+8,2 %). Z deseti nejvýznamnějších zdrojových zemí se nejvíce dařilo příjezdům z Číny s nárůstem o 49,1 %. Také hosté z Jižní Koreje navýšili své návštěvy v Česku meziročně o 35,6 %.

Ve sledovaném čtvrtletí došlo ke zvýšení příjezdů i přenocování z Ruské federace. Od března 2014 docházelo stále k poklesu návštěvnosti Rusů. V posledním čtvrtletí loňského roku se však počty ubytovaných zvýšily o 23,3 % a počet přenocování vzrostl o 19,6 %. Nicméně za celý rok 2016 je bilance záporná. Hostů z Ruska v porovnání s rokem 2015 ubylo o 28 tisíc (-6,5 %) a počet nocí poklesl o 234 tisíc (-11,0 %). 

Vývoj v roce 2016

Za celý rok 2016 se zvýšil celkový počet ubytovaných hostů o 6,9 %, a počet přenocování o 5,4 %. Přijelo více jak domácích (+7,0 %), tak i zahraničních hostů (+6,7 %). Rovněž počet přenocování u obou skupin klientů byl vyšší než v roce 2015.

Ve všech krajích republiky se meziročně zvýšila návštěvnost z hlediska počtu příjezdů i přenocování. Nejlépe byl na tom Karlovarský kraj (+13,2 % hostů), z pohledu přenocování Ústecký kraj (+10,6 % nocí).

Zahraničních návštěvníků přijelo v roce 2016 do Česka více než v roce předchozím. Pokles zájmu o ubytování ze strany hostů z Ruska či Japonska (o 15,0 %, úbytek 19 tisíc příjezdů) byl kompenzován vyšší návštěvností nejen z okolních zemí. Němců se loni ubytovalo o 6,4 %, tedy o 113 tisíc hostů více než v roce 2015. Slováků přijelo o 11,7 % více a návštěvnost z Polska byla vyšší o 12,1 %. V loňském roce rovněž pokračoval zvýšený zájem turistů z asijských zemí, tedy z Číny, Jižní Koreje a Tchaj-wanu nebo z blízkovýchodního Izraele.

Více zde.

Zdroj: Český statistický úřad / Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2016, Kód: 020026-16

 
 
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: