XX. ročník Královského stříbření Kutné Hory

Tisk Email

Nenechte si ujít již XX. ročník historické slavnosti Královského stříbření, které se uskuteční ve dnech 25. a  26.června 2011.

sobota 25. června 2011

10.00   Měšťané horští i vy, příchozí z daleka i blízka!

Ke chrámu sv. Barbory, patronky havířské  spěchejte a krále  radostně vítejte!

10.15    Zvony a fanfáry příjezd krále ohlašují.

(královský průvod přichází ke chrámu sv. Panny Barbory)

10.30    Král Václav IV.  se svou chotí Žofií do stříbrného města vstupuje.

(velký společný průvod od chrámu sv. Panny  Barbory  do hlavního

programového prostoru v parku pod Vlašským dvorem)

11.00    Svého krále s pýchou i  láskou Horníci vítají a rytířstvo holdy mu skládá.

( slavnostní zahajovací program)

12.00    Velký jarmark  král Václav s chotí Žofií na žádost  pana rychtáře  otevírá.

Po celý den probíhá v programovém  prostoru v parku pod Vlašským dvorem jarmark a

další vedlejší stylový program.

vedlejší program:

v prostoru hlavního pódia                         tržiště před letní scénou                          Pacákovy sady

12.10  Arcus – gotická hudba

12.50  Kvartet – šerm                              12.30  Braagas – world music

13.00  Agripa – kejklíři                           13.00 Krless-hudba středověku

13.15   Král  obklopen  dvořanstvem přijíždí na kolbiště, kde  rytířský turnaj je vyhlášen

( průvod v programovém prostoru v parku kolem hlavní tribuny a hlediště)

13.30    „Velké  turnajové klání  na koních“

vedlejší program:

v prostoru hlavního pódia                                                                         Pacákovy sady

14.30  Hortus gratiae – tance                                                                15.00 Braagas –world music

15.15    A již královský rychtář  před „Královský soud“  lapky i mordýře  vede!

(průvod od Vlašského dvora do hl. programového prostoru)

Spravedlivě teď král Václav bude soudit! Soud však překvapivý konec vezme…

vedlejší program:

tržiště před letní scénou                                   Pacákovy sady

16.00  Agripa – kejklíři                                    17.00  Kvartet-šermířská scénka

18.00  Agripa – kejklíři

16.30    „Hudba pro krále“

soutěžní klání tří dvorských kapel (hl. tribuna – společný koncert    skupiny Krless, Braagas a Arcus)

18.00    Spor mezi rozvášněnými tábory příznivců hudebních kapel turnaj  v „Koulené“  vyřeší! (hl. programový prostor)

vedlejší program:

v prostoru hlavního pódia

19.00  Merlet/Maledictus-šerm

19.30  Rondellus – Koulelo se jablíčko

20.00  Arcus + Krless -hudební pánská jízda

21.15     Tak, jak vždy o svátcích sv. Jana, v záři  pochodní král s královnou

na  „Dvorskou slavnost“  přichází.

(velký pochodňový průvod od Hrádku do hl. programového  prostoru).

21.30    „Dvorská slavnost“ (velký komponovaný program s bojovým kláním za čest

čtyř  rytířských symbolů  a  magické symboly čtyř živlů)

oslava svátku ohně zakončena ohňostrojem.

neděle 26. června  2011

9.15 Zvony  chrámu sv. Panny Barbory nad Horou Kutnou vyzvánějí -

král Václav se svou chotí  na „Stříbrnou mši  přichází. (průvod od Hrádku do chrámu sv. Panny Barbory)

9.30    Za hlaholu slavnostních  fanfár  král do chrámu patronky havířské vstupuje.

(V době obřadu bude chrám uzavřen pro turistické prohlídky!)

10.30   Skončila mše a královský dvůr se v průvodu s Horníky  z chrámu vrací. (průvod do hl.  programového  prostoru)

od cca 10.00     Po celý den volný stylový program kutnohorského jarmarku

vedlejší program:

v prostoru  hlavního  pódia                                   tržiště  před letní scénou                   Pacákovy sady

10.00  Arcus – nazvučený koncert

10.30  Hortus gratiae – tance                           10.30  Krless –                                      11.00  Braagas

11.00  Rondellus –Koulelo se jablíčko            hudba středověku                                 world music

11.30  Merlet/Maledictus – šerm                    11.50 Kvartet –šerm

12.15   Hraje kapela, která nepostoupila      12.30  Agripa – kejklíři                       14.00 Agripa - kejklíři do finále

13.00  „Velkou poradu obce“   královský rychtář svolává, neboť„Náš král má narozeniny!“ (hl. programový prostor)

A již král v doprovodu svých dvořanů přijíždí ! (jezdecký průvod městem od Hrádku do hl.programového prostoru)

Ti nejskvělejší hudebníci teď na oslavu krále hrají.

Horníci přicházejí své gratulace a dary králi předat.

(hl. programový prostor)

14.30    Průvod krále z Vlašského dvora na Velký pěší turnaj,

vyhlášený na počest  jeho narozenin (průvod od Vlašského dvora do hl. programového prostor na  turnajovou exhibici skupin Merlet, Maledictus, Kvartet a Rytíři Koruny České))

vedlejší program:

tržiště  před letní scénou

15.30  Agripa – kejklíři

15.45   Král s dvořany hoduje a pije a „kouzelník Žito“  má za úkol divadlem a kouzly společnost bavit.

(hl. programový prostor)

17.15   A naposled král  v průvodu  dvořanů  na  kolbiště míří.

(průvod od Vlašského dvora  do hl. programového prostoru)

17.30   „Turnajem královských rytířů „  na koních  se   král  s Horou Kutnou loučí.

KONEC

V průběhu obou dnů probíhají 10.00-18.00  další doprovodné programy a atrakce:

ukázky středověkých řemesel – Království Danar (Pacákovy sady), ukázky a výklad o sokolnictví na  terasách  10 – 18 hod.

lazebna – masáže a koupele pro širokou veřejnost u letní scény, čajovna –široký výběr čajů z dalekých koutů světa

soutěže pro děti a dospělé, lukostřelba, dětské hry, kolotoč,  vojenské ležení - Rytíři Koruny České

Změna programu vyhrazena - info ZDE.

Vstupné: sobota 25. 6.

celodenní:   dospělí  150,- Kč, děti od 6-15 let a studenti na průkaz  80,- Kč

večerní:   dospělí     70,- Kč, děti od 6-15 let a studenti na průkaz  50,- Kč

Vstupné: neděle 26. 6.

celodenní:  dospělí   110,- Kč, děti od 6-15 let a studenti na průkaz  70,-Kč

Děti do 6ti let zdarma.

Plnohodnotná celodenní vstupenka na sobotu nebo neděli opravňuje k 50% slevě vstupného do expozic ČMS: Hrádek 1.okruh  a Kamenný dům v době konání stříbření.

Zvýhodněná  vstupenka pro kostýmované diváky:

sobota  25.6.  celodenní:  dospělí  60,- Kč, děti od 10-15 let   30,-Kč

neděle  26.6.  celodenní:  dospělí  40,- Kč, děti od 10-15 let   20,-Kč

Kostýmované děti do 10ti let zdarma.

Upozorňujeme diváky, aby   v zájmu vlastní bezpečnosti a nerušení programu nevstupovali do vyznačených programových prostor!

POZOR!!    V době sobotního večerního programu je prostor teras pro diváky zcela uzavřen!!    Nebezpečí úrazu!!

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: