Výskyt poliomyelitidy (přenosné dětské obrny) v Tádžikistánu

Tisk Email

Světová zdravotnická organizace uveřejnila informaci o výskytu onemocnění poliomyelitidou (přenosnou dětskou obrnou) v Tádžikistánu.

Poliomyelitida je vysoce infekční onemocnění způsobené polioviry z rodu enterovirů, jejichž přenos se uskutečňuje zejména fekálně-orální cestou. U více než 90% infikovaných osob probíhá infekce symptomaticky nebo pod obrazem nespecifických obtíží. Nejdramatičtější paralytická forma onemocnění (tzv. dětská obrna) se vyskytuje u méně než 1% infikovaných osob. Objevuje se horečnaté onemocnění, následuje vznik obrn (chabých paréz), jenž se často vyskytují asymetricky a nejčastěji postihují velké svaly zvláště dolních končetin. V případě paralytických forem se udává úmrtnost 5-10%, nejnebezpečnější je forma postihující mozkový kmen, která má za následek neschopnost polykání a dýchání. V rozvojových zemích onemocnění postihuje zejména kojence a batolata, ve vyspělých zemích pak častěji školáky a mladistvé, ale i dospělé osoby.

Inkubační doba onemocnění je v průměru 14 dní, z nemocného člověka se může nákazy přenést na další osoby po dobu 4-8 týdnů.

Jsou známé 3 typy poliovirů a všehcny 3 mohou způsobit parézu. Divoký typ 1 polioviru (WPV 1) však způsobuje paretickou formu onemocnění častěji než divoké typy 2 a 3 (WPV 2, WPV 3).

Diagnóza onemocnění je založena na virologickém vyšetření stolice, mozkomíšního moku, či orofaryngeálního sekretu. Sérologické vyšetření nemá u poliomyelitidy velký diagnostický význam.

Specifická léčba poliomyelitidy neexistuje, proto má prevence formou vakcinace zásadní význam pro boj s touto nemocí.

Riziko přenosu poliomyelitidy
S ohledem na velice nízké počty osob, které do Schengenského prostoru cestují z Tádžikistánu, je riziko šíření nákazy původcem poliomyelitidy v Evropské unii velice limitované. Nicméně import nákazy nelze vyloučit, aproto je velice důležité udržovat vysokou proočkovanost naší populace v souladu s platným očkovacím kalendářem.

Prevence poliomyelitidy u cestovatelů
Před cestováním do rizikových oblastí je třeba prověřit, zda cestující osoba byla proti poliomyelitidě řádně  očkována v souladu s očkovacím kalendářem ČR, v případě potřeby je nutno provést přeočkování.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: