VELKÁ BRITÁNIE: Podvodné praktiky některých zprostředkovatelů zaměstnání

Tisk Email

Podle informací Velvyslanectví ČR v Londýně se opět množí případy českých občanů, kteří cestují za prací do Velké Británie a následně neuspějí. Řada českých občanů je podvedena zprostředkovatelnami práce, které sice mají anglicky znějící název, ale působí z jiných zemí.

Někdy naši občané odevzdají cestovní doklady a s jejich pomocí si někdo otevře bankovní účet. Někteří občané také předem podepisují zprostředkovatelnám práce, že se vším souhlasí. Mnozí z nich se obracejí s žádostí o pomoc na zastupitelské úřady ČR, jejichž možnosti jsou však v těchto případech omezené.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky upozorňuje, že nemá možnost řešit nepříznivé důsledky těchto situací, zejména pak nemá možnost zajišťovat bezplatnou přepravu zpět do ČR, nouzové ubytování či poskytnutí peněžní půjčky.

Na základě zákona 'Gangmasters (Licensing) Act 2004' byl zřízen nový britský správní orgán 'Gangmasters Licensing Authority', který dohlíží nad spravedlivým zacházením se zaměstnanci v zemědělství, zahradnictví, rybářství a souvisejícím průmyslu (zpracování a balení). Tento orgán dále poskytuje licence pracovním agenturám (bez ohledu na skutečnost, zda sídlí ve Velké Británii či v ČR), na jejichž základě mohou zajišťovat pracovníky do výše uvedených oblastí. Poskytování zprostředkovatelské činnosti bez licence je trestně odpovědné - max. trest odnětí svobody až na 10 let a finanční pokuta. Bližší informace lze nalézt na www.gla.gov.uk.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyzývá české občany k maximální opatrnosti a zodpovědnosti při hledání zaměstnání v zahraničí. Doporučuje českým občanům zajišťovat si pracovní místo ještě před cestou do zahraničí, ponechat si dostatečnou finanční rezervu umožňující nejenom pobyt v zahraničí, ale i návrat do České republiky a neodevzdávat nikomu své cestovní doklady. Respektováním uvedených doporučení se vyhnete velmi nepříjemným situacím.

Na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR - www.mzv.cz a Velvyslanectví České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska - www.mzv.cz/london - jsou uvedeny podmínky pro vstup a pobyt občanů České republiky ve Velké Británii.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: