Union poistovna odskodni vsetkych klientov CK Redgreentours

Tisk Email

Bratislava, 5. júna 2012 Union poisťovňa, a. s. uhradí záväzky CK Redgreentours, s. r. o., ktorá včera v podvečerných hodinách vyhlásila úpadok a dopraví všetkých jej klientov zo Severného Cypru a z Turecka späť do vlasti.

Union poisťovňa, a. s., so sídlom v Bratislave, Slovenskej republike, informuje, že včera v podvečerných hodinách dostala oznámenie CK Redgreentours, s. r. o, Žitná 1578/52, 120 00 Praha, o vyhlásení úpadku. CK Redgreentours sa dostala do finančných problémov a v súčasnosti nie je schopná uhradiť svoje záväzky voči svojim klientom a dodávateľom služieb. CK Redgreentours má platnú Poistnú zmluvu pre prípad úpadku riadne uzatvorenú s Union poisťovňou, a. s. dňa 1.1.2012. Na základe tejto zmluvy uhradí Union poisťovňa, a. s. všetky záväzky CK Redgreentours voči jej klientom.

Union poisťovňa, a. s., zabezpečí pre všetkých klientov CK Redgreentours, ktorí sa momentálne nachádzajú v Turecku a na Severnom Cypre dopravu späť do Českej republiky, 7 klientov má dnes o 12:55 hod plánovaný prílet do Brna, 3 klienti majú zabezpečený odlet dnes o 18:55 hod do Ostravy a 12 klientov priletí z tureckej Antalye dnes do Prahy s plánovaným príletom o 20:35 hod. Všetci klienti CK Redgreentours ukončili svoju dovolenku v riadnom termíne, t. z. Union poisťovňa pobyt klientom neskracovala.

Na štvrtok 7.6.2012 o 23:40 hod. je plánovaný odlet 75 klientov z cyperskej Larnacy s príletom do Prahy dňa 8.6.2012 o 2:30 hod, Union poisťovňa týmto klientov zabezpečí ubytovanie na dva dni a dopravu späť do vlasti.

Zároveň Union poisťovňa, a. s. vyzýva všetkých klientov CK Redgreentours s.r.o, Žitná 1578/52, 120 00 Praha,  IČO: 28879996, ktorí  majú zakúpený zájazd u tejto cestovnej kancelárie, ale dosiaľ z dôvodu vyhlásenia úpadku naň nevycestovali, aby si na základe poistných podmienok písomne vzniesli u Union poisťovne, a. s. nárok na poistné plnenie, a to najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, v ktorom mal byť zájazd skončený podľa cestovnej zmluvy. O poistné plnenie môžu poškodení klienti CK Redgreentours požiadať vyplnením formuláru Hlášení pojistné události, ktorý nájdu na webových stránkach Union poisťovne www.union.sk alebo www.unionpojistovna.cz. Prípadne môžu kontaktovať Zákaznícku linku Union poisťovne  na tel. čísle  +4212 2081 1811 a požiadať o zaslanie formuláru poštou alebo faxom. Riadne vyplnený formulár, spolu s požadovanými dokladmi (cestovná zmluva uzatvorená s CK a doklad o uhradení zálohy na zájazd, alebo ceny zájazdu) treba zaslať na adresu Union poisťovne, a. s. do 2 mesiacov odo dňa, v ktorom mal byť zájazd skončený podľa cestovnej zmluvy. 

Vyplnený formulár spolu s vyššie uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Union poisťovňa, a. s.
Odbor likvidácie poistných udalostí
Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava
Slovenská republika

resp. na korešpondenčnú adresu:

Union poisťovňa, a. s.

Michalská 12a

140 00 Praha 4

Česká republika

V prípade akýchkoľvek otázok sme klientom k dispozícii v pracovných dňoch na Zákazníckej linke Union poisťovne, a. s., na tel. čísle +421 2 2081 1811, prípadne na telefónnom čísle +421 904 895 605.

Každá cestovná kancelária musí byť zo zákona poistená proti úpadku. V súčasnosti je v Union poisťovni, a. s. poistených pre prípad úpadku cca 140 českých a približne rovnaký počet slovenských cestovných kancelárií. Ich kompletný zoznam je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti www.unionpojistovna.cz.

Union poisťovňa, a. s., bola založená v roku 1992 a je jednou z najskúsenejších poisťovní na slovenskom trhu. Ponúka širokú škálu produktov životného, neživotného a individuálneho zdravotného poistenia pre individuálnych, ako aj firemných klientov. Union poisťovňa, a. s. je od roku 1997 dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Achmea B.V. Táto skutočnosť umožňuje Union poisťovni čerpať rozsiahle skúsenosti a know-how zo všetkých druhov poistenia z viacerých krajín Európy.

Achmea B.V. je medzinárodná poisťovacia skupina registrovaná v Holandsku, ktorej založenie a skúsenosti siahajú 200 rokov dozadu. Je jednou z najväčších družstevných poisťovní n svete a najväčšou poisťovňou v Európe. Achmea zamestnáva viac ako 22 000 zamestnancov v 8 krajinách Európy. Achmea má silné postavenie na domácou trhu v Holandsku, ako aj v Grécku, Turecku, Rusku, Slovensku, Írsku, Rumunsku a Bulharsku. Sídlo spoločnosti Achmea je v holandskom meste Zeist.

Judita Smatanová, hovorkyňa a špecialistka externej komunikácie Union poisťovne, a. s.

Tel:      +421 208 15 414

Mob.:   +421 903 780 756

E-mail: judita.smatanova@union.sk

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: