Srí Lanka - doporučení pro cestování

Tisk Email
MZV ČR důrazně varuje před cestami na sever země, kde probíhají vojenské střety mezi srílanskou armádou a Tamilskými tygry.

Neklidnou oblastí zůstává i východní pobřeží, kde je třeba zachovávat maximální ostražitost, vyhýbat se větším shromážděním osob, samostatným výletům do vesnických oblastí, přesunům po setmění apod. Jihozápadní oblast ostrova je relativně klidná, i když i zde je na místě opatrnost a je třeba počítat s důkladnými a častějšími bezpečnostními kontrolami.

Plánované zájezdy na Srí Lanku probíhají zcela bez omezení. Cestovní kanceláře již při plánování svých zájezdů dbají na případná bezpečnostní rizika a proto se v zájezdech nebezpečné oblasti vůbec neobjevují a ani skrz ně nejsou plánovány žádné přejezdy. Zdroj : MZV + ACK ČR

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: