Spojené arabské emiráty - zrušení vízové povinnosti

Tisk Email

Ministerstvo zahraničních věcí Spojených arabských emirátů (dále SAE) dne 5. 3. 2014 oficiálně zveřejnilo informaci, že s platností od 22. 3. 2014 je zrušena vízová povinnost pro občany 13 zemí EU, včetně České republiky.

Bezvízový režim se nevztahuje na služební a diplomatické pasy. Podmínkou bezvízového vstupu je platný cestovní doklad s minimální platností 6 měsíců ode dne vstupu na území SAE. Po příletu na hranici je zdarma uděleno do pasu tzv. „visa upon arrival“, tj. razítko opravňující držitele k pobytu v délce max. 30 dnů, které lze za poplatek prodloužit u emirátských imigračních orgánů o dalších 30 dnů.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: