S občanským průkazem lze cestovat do více zemí

Tisk Email

S občanským průkazem lze cestovat do více zemí

V pátek 21. června 2013 nabyl účinnosti zákon č. 159/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Tento zákon rozšiřuje možnost použít k cestám do zahraničí (tj. k překročení vnější hranice)  občanský průkaz, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud je cizí stát, který uznal občanský průkaz jako cestovní doklad, uveden v seznamu států, do nichž lze vnější hranici překročit s občanským průkazem.

V seznamu států, do nichž lze od 21.6.2013 překročit vnější hranici s občanským průkazem, jsou zařazeny tyto státy: Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatská republika, Kosovská republika, Makedonská republika a Srbská republika. Do těchto států tedy mohou občané České republiky cestovat s občanským průkazem.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: