Relax Max Tour - aktuální informace od Etics ITP

Tisk Email

Všichni klienti cestovní kanceláře se dnes v dopoledních hodinách vrátili letadlem ČSA na náklady pojišťovny domů, a to v převážné většině v řádném termínu ukončení jejich zájezdu. Pojišťovna samozřejmě také zajistila jejich transfer na letiště v Marrákeši.

Společnost Etics ITP, která zastupuje pojišťovnu Europäische Reiseversicherung AG, již obdržela oficiální sdělení jednatelky cestovní kanceláře o vyhlášení úpadku, na jehož základě lze přistoupit k řešení pojistné události. Jakmile bude mít k dispozici úplné seznamy klietnů, kteří si u cestovní kanceláře zakoupili zájezd, na nějž již nenastoupí, bude moci potvrdit, zdali sjednaná pojistná částka postačí k úplnému odškodnění všech poškozených klientů.

V rámci šetření pojistné události bude pojišťovna rovněž ověřovat, zda úpadek cestovní kanceláře nebyl vyvolán úmyslně.

Ing. Štěpán Landík

jednatel

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: