Řecko - zájezdy za historií i mořem

Tisk Email

Prahnete po poznávání kultury a památek cizích zemí, ale zároveň si nechcete během dovolené nechat ujít moře? Ani jednoho se nemusíte vzdát. Řecko uspokojí jak milovníky historie, tak příznivce koupání a lenošení na pláži.

O kráse řeckých pláží snad netřeba mluvit. Památek nabízí Řecko s bohatou historií tolik, že není zdaleka možné je za jednu dovolenou poznat. Jak ale stihnout během několika dní maximum? Co určitě nevynechat? Taková cesta vyžaduje pečlivou přípravu a detailní plán. Nechcete-li ztrácet čas plánováním, vyberte si program připravený odborníky s dlouholetými zkušenostmi ve formě kombinovaného nebo poznávacího zájezdu s cestovní kanceláří. Tím nejlepším, co Řecko nabízí, vás provede okruh celou zemí, během kterého stihnete navštívit poloostrov Peloponés i řeckou pevninu a cestujete doslova ze století do století.

Ze zázemí příjemného letoviska Tolo se širokou písečnou pláží se vydáte za historií vzniku tradice konání olympijský her do starověké Olympie, kde bývá pravidelně zažehnut olympijský oheň. Olympie bývala největším kultovním střediskem panhelénského náboženství. Svatyně nejvyšších olympských bohů Dia a Héry stály v Altidě, posvátném háji vyzdobeném tisíci nádhernými sochami, chrámy a památníky. Háj byl v centru budov, které tu vyrostly během několika staletí a sloužily kultu řeckého božstva. Nacházely se zde také stavby světského charakteru, spojené přímo s oslavou kultu Dia a Héry a s náboženskými obřady, především však s Olympijskými hrami. alt

Na každém kroku vaší cesty vás budou provázet řecké báje. Výjimkou není ani Sparta, sídlo krále Meneláa, jehož ženu, krásnou Helenu, unesl trojský princ Paris a rozpoutal tím trojskou válku. Do dnešních dnů se však uchovalo jen velmi málo připomínek na antický městský stát. Do mladší historie se přesunete v rozvalinách stře- dověkých byzantských klášterů Mystras. Horní a Dolní město, vzájemně propojené Monemva- sijskou bránou, korunuje na strmé skále Hrad. Při výstupu k prohlídce klášterů se naskytne návštěvníkovi dech beroucí pohled na celé údolí i mohutný horský masív, lemující horizont.

Zpět do starověku se vrátíte v Mykénách, odkud král Agamemnón táhl do boje proti Tróji. Vysoko nad planinou se rozkládá impozantní akropole s hradbami nazývanými Kyklopský val. Staří Řekové si totiž neuměli představit, že by někdo jiný, kromě jednookých obrů Kyklopů, byl schopen tyto několikatunové kvádry umístit na jejich místa. Vaše cesta starověkem pokračuje Korinthem, jedním z nejproslulejších a nejbohatších měst antického Řecka. Leží u Korintské šíje pod skálou, na které se tyčí Akrokorinthos, starobylá akropolis města Korintu. Nejlépe dochovaný starověký amfiteátr v Řecku s vynikající akustikou navštívíte v nejvýznamnějším lékařském centru strarověku - v Epidaurualt

Za atmosférou dávného Řecka se vydejte do městečka Nafplio. Staré město se úhledně rozkládá nad velkým zálivem a je malebnou směsicí domů v  benátském a neoklasicistním stylu, tureckých fontán i mešit, nábřežních restaurací a desítek kavárniček v křivolakých uličkách. Ze zachovalých věží benátské pevnosti Palamidi, vypínající se vysoko nad městem, je úchvatný pohled na celou kotlinu úrodné Argolidy, lemovanou mohutnými horskými masívy.

S novodobější historií Řecka, a možná i s delfíny, se setkáte při plavbě na malebné ostrovy Hydra a Spetses, jejichž loďstvo se významnou měrou podílelo na osvobozeneckém boji proti Turkům. Správní středisko ostrova Hydra leží malebně rozložené kolem chráněné přístavní zátoky na kopcích severního pobřeží. Svojí charakteristickou architekturou je ze Sarónských ostrovů tím nejstylovějším. Na ostrově Spetses pak můžete najít muzeum hrdinky osvobozeneckého boje proti Turkům Laskariny Bubuliny. Tato zajímavá postava řecké historie byla jedinou admirálkou v historii námořních bitev.alt

Do hlavního města Řecka Athén se vydáte přes Korinthský průplav, vstupní bránu poloostrova Peloponés. Průplav spojuje Egejské a Jónské moře a táhne se v délce 6,5 km. 

V Athénách vás přivítá Panathenajský stadion, kde se konaly v roce 1896 první novodobé olympijské hry. Zhlédnete střídaní stráží u Parlamentu na náměstí Syntagma, které je obklopeno bankami, luxusními hotely, kancelářemi leteckých společností a cestovními kancelářemi. Pro většinu návštěvníků Athén je hlavním výchozím i orientačním bodem.  Projdete se kolem Hadriánova oblouku a Chrámu Dia Olympského. Zcela vás okouzlí poklady evropské kultury zahrnující sedm tisíc let shromážděné v Národním archeologickém muzeum. Určitě stojí za to tyto exponáty vidět a potěšit srdce brouzdáním mezi nádhernými díly sochařů, freskami, vázami, šperky i jinými nesčetnými zlatými i bronzovými předměty z každodenního života dávné minulosti. alt

Poté již vystoupáte na velkolepou Akropoli. Tato skála se zvedá do výše 90 metrů nad okolní Attikou a s nadčasovou majestátností vévodí Athénám. Její historie se začala psát již více než před pěti tisíci lety. Dodnes zde můžete obdivovat pozůstatky nejen velkolepého chrámu Parthenonas zasvěceného bohyni Athéně.

Z Athén vede cesta dále pře Delfy, nejslavnější a nejuctívanější věšteckou svatyni, kde ústy kněžky Pýthie k nadšeným zbohatlíkům, úředníkům, všemocným vládcům a generálům, jakožto i obyčejným smrtelníkům, kteří chtěli znát svoji budoucnost, promlouval bůh Apollón.alt

Na několik dní se stane východiskem vašich výletů letovisko Platamonas s krásnou dlouhou písečnou pláží. Odtud to není daleko na úpatí bájného pohoří Olymp, nejvyššího pohoří v Řecku, jež je sídlem bohů, v čele s blesky metajícím Diem. Rozložitý masiv deseti vrcholů s nejvyšším Mitikasem, Diovým trůnem, se zvedá až do nadmořské výšky 2 917 metrů. Antickou minulost nedaleké vesnice Dionu dokládá archeologický areál s muzeem, kde se vašemu obdivu budou těšit velmi dobře dochované mozaiky. Ve Vergině vás pak ohromí vykopávky hrobů pravděpodobně makedonské královské rodiny. Dva ze tří královských hrobů byly objeveny nedotčené a právě z bohatých pohřebních darů lze vyvozovat, že se jedná o hroby příslušníků makedonské královské rodiny.

Během poznávání Řecka si nesmíte nechat ujít Meteoru neboli vznášející se kláštery, zbudované na téměř nepřístupných skalách prapodivných tvarů. I když není známo, jakým způsobem se první poustevníci na vrcholky skalních věží dostali a vybudovali zde kláštery, předpokládá se, že do skály zatloukali dřevené kolíky a po laně vytahovali náklad do velkých výšek. Až do 20. let 20. století se bylo možné dostat do klášterů jen pomocí kladky nebo žebříků. Později byly do kamene vysekány schody nebo zbudovány mosty.

A pokud byste cest za poznávání ještě neměli dost, vydejte se za byzantskými kostely do Soluně, hlavního města Makedonie, která zaujímá téměř čtvrtinu celého Řecka či k nedalekému hradu nad vesnicí Platamonas.

Zdroj: CK VTT

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: