Prohlášení Etics ITP k situaci CK Relax Max Tours

Tisk Email

Včera ve večerních hodinách jsme obdrželi od majitele CK Relax Max Tours informaci, že jeho společnost není s to nadále pokračovat v poskytování služeb. Tato cestovní kancelář je pojištěna pro případ úpadku u pojišťovny Europäische Reiseversicherung AG, jíž na českém trhu zastupujeme.

Protože nám dnes ČSA jako smluvní dopravce rovněž potvrdily, že klienti této cestovní kanceláře nacházející se v současné době v Maroku nemají zajištěnu zpáteční cestu do České republiky, zahájili jsme v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. vškeré nezbytné kroky vedoucí k zabezpečení jejich návratu domů. V této chvíli zařizujeme prostřednictvím asistenční služby jejich transfer na letiště a následný let do Prahy. Počítáme s tím, že všech 50 klientů se vrátí do vlasti v původním termínu ukončení jejich zájezdu, tedy v dnešních nočních hodinách.

Současně prohlašujeme, že potvrdí-li se, že se jedná o pojistnou událost ve smyslu předmětného zákona, učiníme vše pro to, aby se všem dalším postiženým klientům cestovní kanceláře, kteří již na zaplacenou dovolenou neodcestují, dostalo co nejrychleji náležité náhrady. S řadovými pracovníky cestovní kanceláře jsme v kontaktu a poté, co obdržíme přesné seznamy zákazníků, budeme moci potvrdit, zdali sjednaná pojištěná částka postačí na odškodnění všech klientů.

Ing. Štěpán Landík

jednatel Etics ITP

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: