Pro lepší pomoc turistům v exotické cizině

Tisk Email

Na cestách v zahraničí se může někdy přihodit, že turista nutně potřebuje pomoc v nouzi. Při zájezdech organizovaných cestovní kanceláří mu samozřejmě dotyčná cestovní kancelář poskytne pomoc, je-li to v jejích silách, nebo ji zprostředkuje či poradí. Individuální cestující si ale musí umět poradit sami. Zpravidla se obracejí na český konzulární úřad. Co ale dělat, když v dané zemi český zastupitelský úřad není?

S cílem přiblížit turistům praktické informace zavedla EU speciální webovou stránku:
http://ec.europa.eu/consularprotection/index.action , kde turisté najdou základní informace o tom, kdy a pro které situace se mohou obracet na konzulární úřady zemí EU a velmi jednoduše vyhledají dotyčné zastupitelské úřady pro zemi (eventuálně i město), ve které pomoc potřebují. Kromě toho na těchto stránkách najdete i avíza ohledně bezpečnostní apod. situace. Dále Evropská Unie zřídila i bezplatnou telefonní informační linku "Europe Direct" při volání z EU:  00800 67891011, při volání mimo EU:  +32 22999696, na které Vám podají informace o konzulární ochraně v jazycích všech členských států, což je nedocenitelné pro případ, že nemáte přístup k internetu.

Informace o konzulární ochraně v rozsahu poskytovaném českými zastupitelskými úřady i o principech ochrany konzulárními úřady zemí EU a zastoupeních členských zemí (ale bez vyhledávače) najdete také na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR na:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/konzularni_ochrana_obcanu_ceske/index.html.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: