Pozvánka na výstavu do Galerie Středočeského kraje GASK

Tisk Email

Pojmenování současné výstavy Erotická Revue je drzým přivlastněním si názvu stejnojmenného časopisu vydávaného počátkem 30. let v prostředí pražské Surrealistické skupiny.

V meziválečném období bylo možno tento „typ textového a obrazového materiálu“ distribuovat pouze jako bibliofilský soukromý tisk, pro něž platila přísná pravidla. Především nesměl být „veřejně prodáván, ani vyložen,
ani půjčován, ani jinak rozšiřován nebo zařazen do veřejných knihoven“. Rovněž přispěvatelé se ve většině skrývali za monogramy nebo nejrůznější pseudonymy.

Anonymita, která nám umožňuje konat i v dnešní době ve věcech sexuality svobodně, byla převzata jako určující princip nového projektu. Nikde nebudou uváděna jména ani oslovených umělců, ani těch, kteří tyto autory vyzvali k participaci na současné verzi Erotické Revue. Tajemství, nerovná hra mezi zasvěcenými a těmi, jež jsou nuceni pouze se dohadovat, lze rovněž brát jako možnou metaforu erotických vztahů.

Co tedy můžeme prozradit? V prostorách GASK uvidíte více jak čtyři desítky vizuálních a textových záznamů od dvaceti současných umělců. Světlo světa spatří rovněž tištěná varianta Erotické Revue, jež se stala roznětkou tohoto projektu. Konečně je třeba podotknout: Ambicí Erotické Revue není rozšířit obsáhlou řadu výstav a publikací na téma „Erós ve výtvarném umění“, ale vytvořit otevřené testovací pole. Je experimentem, zda lze „nutkání pudů“ zahrnout do současné umělecké praxe jinak než jako pouhou senzaci.

Výstava končí 29.5.2011

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: