Pozvánka na výstavu Comme a la maison - Jako doma

Tisk Email

Galerie Středočeského kraje Vás zve na výstavu Comme a la maison - Jako doma, která je přehlídkou současného konceptuálního umění a designu z prestižní francouzské veřejné sbírky Fonds national d'art contemporain - FNAC.

Jedná se o díla výtvarných umělců a předměty designérů, které svým založením podporují propustnost mezi oblastmi součas­né tvorby. Od 90.let 20. století se někteří umělci určitým způsobem zmocnili designu (Jorge Pardo nebo Tobias Rehberger), jiní použili ve svých dílech nábytkářské předměty (John Armleder), nebo navrhovali prostředí k žití (Stéphane Calais, Martine Aballéa, Stéphane Magnin).

Ve stejné době tvořili desig­néři předměty, které jsou funkční, ale zároveň mají v sobě mnoho odkazů na jiné oblasti: přírodu (Gruppo Strum, Hella Hongerius, Piero Gilardi, Ingo Maurer), lidské tělo (Olivier Mourgue, Gaetano Pesce, Pascal Convert), dětský svět (Philippe Starck, Fernando a Humberto Campana) nebo dějiny umění. Tyto aspekty pak vedou k nejednoznačným projevům, v nichž se nedá ihned rozpoznat avizovaná funkce. Navíc některé předmě­ty každodenního života jsou vybaveny funkcí dvojí, která znesnadňuje jejich pochopení. Výstava zprostředkovává nový pohled, kde obě složky spoluvytváří prostředí každodenního života.

V Praze proběhnou „ozvěny“ výstavy FNAC v GASK v pro­storách galerie „Štěpánská 35“ ve Francouzském institu­tu. Půjde o komorní výběr uměleckých děl ze sbírek FNAC, který bude „ochutnávkou“ výstavy Comme a la Maison pořádané v Kutné Hoře.

Druhým satelitem bude zámek Třebešice nedaleko Kutné Hory, který provozuje Centrum pro současné umění FUTU­RA. V jeho areálu, který funguje od roku 2003, proběhnou paralení projekce a setkání. V rámci doprovodného programu jsou pro Prahu plánované ještě další akce jako pozvání umělců, přednášky, kolokvia a projekce, které připravuje Kulturní ateliér KAIROS.

Výstava potrvá od 15.05.2011 do 28.08.2011.

Kurátoři: Claude Allemand-Cosneau, Markéta Vinglerová

Díla z inventáře FNAC (Fonds national d'art contemporain) - Státního fondu současného umění uložená v CNAP - (Centre national des arts plastiques) – Národním centru výtvarných umění v Paříži

Spolupořadatelé a partneři: GASK, FNAC, Kulturní ateliér KAIROS, Francouzské velvyslanectví, Centrum pro současné umění FUTU­RA

Zdroj: GASK


Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: