Povinnost dětí prokázat se vlastním cestovním pasem

Tisk Email

Dosud platilo, že děti mohly cestovat bez vlastního pasu, pokud cestovaly spolu s rodičem, v jehož cestovním dokladu byly zapsány. Od 26. června 2012 bude platit povinnost každého dítěte prokázat se při cestování svým vlastním platným cestovním pasem.

Nutností k získání pasu je předložení potvrzení o tom, že je dítě státním občanem České republiky. Toto potvrzení vydává krajský nebo matriční úřad.

Ohledně pohybu po EU platí, že pokud je dítě rodinným příslušníkem občana EU, má stejné možnosti pohybu jako dospělý.

Zdroj: MV & ACK ČR

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: