Pojištění finančních ztrát vyplývajících z úpadku leteckého dopravce

Tisk Email

Letošní zářijový krach aerolinek Sky Europe výrazně prodražil dovolenou nejenom tisícům individuálních zákazníků, ale značně poškodil i cestovní kanceláře. Ty musely na své vlastní náklady znovu zaplatit klientům náhradní letecké spoje. S cílem přispět k řešení těchto nepříjemných situací přichází společnost Etics ITP se speciálním produktem pojištění finančních ztrát vyplývajících z úpadku leteckého dopravce (pojištění letenek), které významně přispívá minimalizovat rizika spojená s nákupem letenek.

Jedná se o pojistný produkt německé pojišťovny Europäische Reiseversincherung AG z Mnichova. Pojištění je v zahraničí již několik let známé pod názvem SAFI (Scheduled Airline Failure Insurance) a je běžně rozšířené zejména v anglosaských a skandinávských zemích, kde tvoří neodmyslitelnou součást služeb celé řady prodejců letenek.

Z tohoto pojištění jsou klientům kompenzovány finanční ztráty, které jim vznikly v souvislosti s úpadkem leteckého dopravce. Přestane-li tedy letecká společnost vykonávat z důvodu úpadku svou činnost, uhradí pojišťovna za neuskutečněné lety pojištěným osobám zaplacenou cenu letenky. Pokud se klienti nacházejí v době úpadku letecké společnosti v zahraničí, jsou jim zpětně kompenzovány náklady na zakoupení nové letenky pro zpáteční cestu do České republiky, resp. do původně plánovaného cíle cesty. Vzhledem k tomu, že pojištění se vztahuje vždy na toho, komu vznikla v této souvislosti finanční škoda (tzn., kdo uhradil letenku), mohou být takto odškodněny např. i cestovní kanceláře, které pro své zákazníky nákup letenek zprostředkovaly nebo zakoupily letenky ke svým zájezdům.

Pojistnou smlouvu uzavírají s pojišťovnou nejčastěji prodejci letenek, a to ve prospěch svých klientů. To znamená, že pojištění chrání všechny osoby, které si u tohoto prodejce v době trvání pojištění zakoupí letenku. Pojistná ochrana se standardně vztahuje jak na klasické dopravce, tak na nízkonákladové společnosti. Během pojištění navíc dostává prodejce průběžné informace o změnách finanční stability všech leteckých společností.

Vzhledem k tomu, že letecké společnosti nemusí být na rozdíl od cestovních kanceláří pro případ svého úpadku povinně pojištěny, využívají SAFI především prodejci letenek, kteří tak chtějí ochránit své klienty před nežádoucími finančními ztrátami.

Etics ITP je dceřinou společností Evropské Cestovní Pojišťovny a součástí skupiny největší světové zajišťovny Munich Re. Při zajišťovaní tohoto produktu úzce spolupracuje s britskou společností IPP (International Passenger Protection) z Londýna, která patří k největším světovým specialistům zaměřeným na pojišťování rizik spojených s úpadkem společností podnikajících v sektoru cestovního ruchu. Zdroj: Etics ITP

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: