Pietní shromáždění u příležitosti 110. výročí narození Milady Horákové

Tisk Email

Památník Terezín uspořádá ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR, pobočkou č. 32 Litoměřice a Klubem Dr. Milady Horákové pietní shromáždění u příležitosti 110. výročí narození JUDr. Milady Horákové. Pietní shromáždění a položení květin u pamětní desky se uskuteční ve čtvrtek 22. prosince 2011 v 10 hodin v Pamětní síni v prostoru bývalého krankenrevíru v Malé pevnosti v Terezíně. 

Milada Horáková, rozená Králová, se narodila 25. prosince 1901 v Královských Vinohradech. Po promoci na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1926 nastoupila do funkce právničky Ústředního sociálního úřadu hlavního města Prahy. Zde se setkává s Dr. Petrem Zenklem a později, v rámci její činnosti týkající se postavení žen v nové republice, také se senátorkou Františkou Plamínkovou, což předurčuje její další osud. Horáková se stává členkou České strany národně socialistické a po začátku okupace českých zemí hitlerovským Německem také jednatelkou Ženské národní rady. altZ této pozice už je to pouze krůček k odbojovému hnutí. Horáková se nejprve účastní práce speciální právnické skupiny, která připravuje podklady pro odbojovou práci Politického ústředí a později pro Ústřední vedení odboje domácího. Poté se Milada Horáková zapojuje do činnosti ilegálního Petičního výboru „Věrni zůstaneme“ a stává se členkou jeho ústředí. Zatčení gestapem přichází v druhé polovině roku 1940. Po nekonečných, dva roky trvajících surových výsleších na Pankráci a na Karlově náměstí v Praze, přichází Horáková v červnu 1942 do terezínské Malé pevnosti. Po dalších dvou letech krutých výslechů za zdmi Malé pevnosti je převezena k soudu v Říši. Horáková se před soudem sama hájí a původně navrhovaný trest smrti je jí změněn na 8 let káznice. Až do osvobození si jej odpykává v bavorském Aichachu.

Milada Horáková se po skončení války začíná znovu veřejně a politicky angažovat. Působí v předsednictvu Rady československých žen a ve funkci místopředsedkyně Svazu osvobozených politických vězňů. Hned v říjnu 1945 je zvolena poslankyní Prozatímního národního shromáždění a poslanecký mandát si drží i přes nelehké situace, kterým je jako nekomunistická politička vystavována ve stále levicovějším politickém prostředí ČSR. V den záhadné smrti Jana Masaryka se mandátu vzdává a začíná bojovat proti komunistické nadvládě nad Československem. Jejími přáteli je jí několikrát nabídnuta emigrace, ona je však přesvědčena, že republiku neopustí, stejně jako to neudělala v roce 1939. Horáková pracuje ve skryté opozici sociálních demokratů a lidovců. Jejich činnost je monitorována StB a Milada Horáková je 27. září 1949 zatčena kvůli reakcionářství. Opět prochází nekonečnými a surovými výslechy, které vyústí v zinscenovaný monstrproces, nemající v našich končinách obdoby. Na konci tohoto procesu jsou čtyři rozsudky smrti (jeden pro Horákovou), tři doživotní tresty a další těžké tresty odnětí svobody v rozmezí 28 až 15 let, zostřené konfiskací majetku a ztrátou občanských práv. I přes řadu intervencí celosvětově uznávaných osobností proti tomuto rozsudku a přes krátké zaváhání tehdejšího prezidenta Gottwalda na žádost rodiny o milost je život této statečné ženy ukončen rukou kata v ranních hodinách 27. června 1950.

Urna s popelem nebyla rodině vydána a dodnes není známo, kde se nachází. V roce 1991 udělil prezident Václav Havel Miladě Horákové řád T. G. Masaryka I. třídy in memoriam. Den její smrti se stal Dnem památky obětí komunistického režimu.

Příkladný život na jedné straně a tragický osud na straně druhé je bezpochyby důvod, proč je nezbytné si tuto významnou ženu neustále připomínat. Skutečnost, že jako zázrakem přežila útrapy nacismu, avšak stejné štěstí později neměla u vlastních spoluobčanů, zanechává v paměti našeho národa hořkou pachuť, která jen sotva kdy zmizí.

V Terezíně 12. prosince 2011

Mgr. Tomáš Rieger (pracovník vztahů k veřejnosti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: