Myanmar/Barma: doporučení k cestám

Tisk Email

 

V důsledku násilných střetů obyvatel v centrální správní oblasti Mandalay byl v okresech Meiktila, Mahlaing, Tharzi a Wundwin vyhlášen výjimečný stav.

MZV ČR proto českým občanům doporučuje cestovat do uvedených oblastí pouze v nezbytně nutných případech. Občanům, kteří se v zasažených oblastech již nacházejí, MZV doporučuje důsledně dbát pokynů místních úřadů a vyhýbat se místům s větší koncentrací lidí, kde může docházet k násilným střetům. Aktuální informace poskytne v případě potřeby zastupitelský úřad České republiky v Bangkoku.

Zdroj: MZV

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: