Muzeum hlavního města Prahy zpřístupnilo přízemí a foyer hlavní budovy muzea bezbariérovým vstupem

Tisk Email

Muzeum hlavního města Prahy zpřístupnilo přízemí a foyer hlavní budovy muzea bezbariérovým vstupem. Bezbariérový vstup se nachází v zadní části budovy a navazuje na přízemí s dětským muzeem a Langweilovou hernou. Pro bezbariérový vstup do foyer muzea byly naistalovány plošiny. Foyer tak nabízí možnost prohlédnout si expozice Pravěká a Středověká Praha a sály s krátkodobými výstavami i osobám s nejrůznějšími typy omezení. Nachází se zde také muzejní obchod se suvenýry a publikacemi z edice Muzea hlavního města Prahy.

hlavní budova Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8

Částečným bezbariérovým zpřístupněním hlavní budovy muzea se Muzeum hlavního města Prahy zařadilo na seznam Přátelských míst. Cílem projektu Přátelská místa je vytvořit síť certifikovaných poskytovatelů služeb pro osoby s nejrůznějšími typy omezení a garantovat profesionální přístup a přístupnost služeb.
http://www.pratelskamista.cz/

Osazení 2 kusů plošin pro bezbariérový přístup provedla firma MANUS Prostějov, s.r.o., v termínu od 29. 3. do 11. 4. 2016. Jedna plošina překonává výškový rozdíl 1 podlaží ramene s 19 stupni, druhá překonává rozdíl se 6 stupni. Parkování plošiny je v dolní stanici za posledním schodišťovým stupněm. Závěrečná kontrolní prohlídka za účasti zástupce odboru výstavby Městské části Prahy 8 se uskutečnila dne 5. 5. 2016.

Kontakt pro bližší informace:
www.muzeumprahy.cz

Mgr. Olga Šámalová
vedoucí oddělení prezentace

samalova@muzeumprahy.cz

T+ 420 221 012 939, M+ 420 725 847 820

Šárka Máchová, DiS.
oddělení prezentace

machova@muzeumprahy.cz

T+ 420 221 012 940, M+ 420 725 847 873

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: