Muzeum hl. m. Prahy - Program na prosinec 2011

Tisk Email

Muzeum hlavního města Prahy vás zve k návštěvě svých expozic také v zimních měsících.

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, tel.: 224 816 772–3, 606 859 951

Otevřeno: denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. Vstupné: základní 120 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 let a invalidé zdarma, školní skupiny 30 Kč (pedagogický dozor zdarma). Společná vstupenka do hlavní budovy muzea na Florenci a do Podskalské celnice na Výtoni: základní 130 Kč, snížená 60 Kč, rodinná 220 Kč – lze zakoupit v obou objektech muzea. Každý první čtvrtek v měsíci vstup pro žáky, studenty a seniory zdarma, ostatní 10 Kč. Poslední středa v měsíci prodloužená otevírací doba do 20 hodin. Na pokladnách našich objektů lze využít zvýhodněné vstupné při opakovaných návštěvách.

STÁLÉ EXPOZICE:

- Praha v pravěku,Středověká Praha, Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620), Barokní Praha (1620–1784)

- Langweilův model Prahy z let 1826–1837 – unikátní model Prahy vyrobený ručně z papírové lepenky

- 3D kino – virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy. Otevřeno: úterý–neděle každou půlhodinu od 9.30 do 17.30 hodin, vstup: 30 Kč, snížené 15 Kč, první čtvrtek v měsíci, je nutná rezervace: e-mail nebo na tel.: 221 709 674.

- Muzeum pro děti – vítejte ve středověkém domě; Stálá expozice pro děti slouží jako herna a je koncipována jako náznakový interiér pražského středověkého domu z období 14.–15. století.

- Slabikář návštěvníků památek - Hmatová expozice určená pro vidoucí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu a gotice. 

VÝSTAVY

Praha a její dcery 5. 10. 2011–15. 4. 2012

Výstava je pokusem přiblížit pražské dějiny prostřednictvím osudů jejích obyvatelek. Na výstavě se divák setkává nejen s významnými ženami, spojenými s životem a historií Prahy,ale také má možnost nahlédnout do života dnes bezejmenných obyvatelek pražského prostoru od pravěku po dnešek.

V sobotu 3. 12. od 10.00 do 16.30 hodin se koná seminář Žena v nové době: vzděláním k emancipaci – čtyři přednášky s diskusí. Přednáší přední badatelky a badatelé v tématice dějin žen a ženství (Milena Lendrová, Milena Secká a další).

V úterý 13. 12. v 18.00 hodin – Podvečerní setkání O feminismu s feministou Mirkem Vodrážkou, moderuje Renée Nachtigalová

Já, Merkur  23. 11. 2011–26. 2. 2012

Na výstavě je návštěvník znovu okouzlen prostou genialitou perforovaných plíšků, šroubků a koleček stavebnice Merkur. Její tvůrce Jaroslav Vancl jistě netušil, jak dobře jeho výrobek obstojí i v kosmickém věku virtuální reality.

Romano suno – romští dětští autoři se představují 15. 11. 2011–22. 1. 2012

Prezentace seznamuje s tím nejlepším z historie romskojazyčné literární a výtvarné soutěže.

Výstava v Clam-Gallasově paláci:

Pražské rokoko. Kulturní a společenský život v Praze 1740-1791  

15. 11. 2011 – 22. 1. 2012

Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1  

Archiv hlavního města Prahy a Muzeum hlavního města Prahy společně připravili výstavu představující dobu druhé poloviny 18. století, v níž se mísí vliv baroka a nastupujícího klasicizmu. Výstava se zaměřuje na specifickou podobu rokoka v prostředí Prahy, zejména pak život pražských měšťanů, tzv. každodennost, ale i širší politické a dějinné souvislosti. 

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Interaktivní programy

Na všechny programy se objednávejte předem na tel.: 221 815 850, 721 330 470 nebo e-mailem.

Domovní znamení

Interaktivní prohlídka muzejních expozic se zaměřením na domovní znamení.
Vytvoř si svoji rodinu aneb usedněte u jednoho stolu

Jak se žilo pražským rodinám a jejich dětem v renesanční a barokní době? Součástí projektu jsou pracovní listy.

Vyber si řemeslo

Přijďte do muzea pro děti a zahrajte si s námi na řemeslníky.

Moje královská cesta                     

Kudy vedla královská cesta? Program rozvíjející pozorovací a prostorové schopnosti dětí.

Archeologické programy pro školní a zájmové skupiny

Podrobné informace najdete na ZDE.

Na programy se objednávejte minimálně 10 dní předem, tel: 221 012 921 nebo e-mail.

1. 12. – 2. 12. Škola mladých archeologů 

Poznáte metody archeologického výzkumu, vyzkoušíte si dokumentaci nálezů, laboratorní ošetření i datování nálezů.

Multikulturní program

Na program je nutné se předem objednat na tel. 221 709 669 nebo e-mailem.

Žijí s námi, žijeme s nimi

Nepravidelné programy využitelné pro rámcově vzdělávací programy k průřezovému tématu Multikulturní výchova.

Komentované prohlídky

Na prohlídky se objednávejte na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo na e-mailu. Hravou formou vás provedeme expozicí pravěku a středověku. Součástí programu jsou pracovní listy.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

Archeologické programy pro děti a dospělé

3. 12. v 10 hodin. Škola mladých archeologů  

Akademie volného času – cyklus odborných přednášek.

Více informací na www.muzeumprahy.cz nebo na tel. 221 709 669 nebo e-mailem.

Cyklus Pražské paláce a lidé v nich

1. 12. Palác Smiřických a jeho okolí – přestavba pro Parlament ČR

Cyklus Pražské paláce a lidé v nich – skupina B

22. 12. Palác Golz – Kinských, Pálffyovský palác

Cyklus Pražské čtvrti

8. 12. Kobylisy, Troja, Čimice, Dolní Chabry

Cyklus Pražský industriál

15. 12. Pražské metro

4. 12. od 9.15 do 16 hodin Workshop s vánoční tematikoupletení z pedigu, voskařství, kamenosochařství, techniky guilling, pergamano, tea bag holding a plstění. Naučíte se základům techniky a odnesete si vlastnoručně zhotovený výrobek. Program z cyklu Polozapomenutá řemesla je vhodný pro veřejnost, rodiče a prarodiče s dětmi. Na program není nutné se objednávat. Větší skupiny je vhodnější dopředu nahlásit na e-mail nebo na telefon: 224 815 850, 724 518 255.

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI

Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, tel. 224 919 833.

Stálá expozice – Historie zaniklého Podskalí, Voroplavba na Vltavě, Z dějin Podskalí, Nákladní plavba na Vltavě, Pražská osobní paroplavba.

Od listopadu do března zavřeno.

MÜLLEROVA VILA, národní kulturní památka

Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – Střešovice

Světově proslulé dílo významného avantgardního architekta Adolfa Loose (1870–1933).

12. 10. 2011 – 8. 1. 2012 výstava Adolf Loos - dílo v českých zemích v Plzni ve Výstavní síni Masné krámy.

Otevřeno: út, čt, so, ne. Prohlídky v prosinci v: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 hodin.

Vstup jen po předchozí rezervaci v návštěvních dnech na tel. 224 312 012 nebo na e-mailu. Prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěvníků ve skupině je 7 osob. Vstupné: základní 300 Kč, snížené (studenti, senioři, invalidé) 200 Kč, děti do 6 let zdarma (pouze v doprovodu dospělé osoby), příplatek za cizojazyčný výklad 150 Kč za osobu. Možnost dárkové vstupenky. Studijní a dokumentační středisko pro badatele: vstup je možný denně, avšak pouze po předběžné objednávce na tel. 233 085 305, příp. na e-mailu

 

 

 

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: