Muzeum hl. m. Prahy - PROGRAM NA LEDEN 2012

Tisk Email

Muzeum hlavního města Prahy se těší na Vaši návštěvu také v roce 2012. Otevřeno je každý den mimo pondělí od 9.00. do 18.00.hodin. Bližší program naleznete zde.

Vstupné: základní 120 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 let a invalidé zdarma, školní skupiny 30 Kč (pedagogický dozor zdarma). Společná vstupenka do hlavní budovy muzea na Florenci a do Podskalské celnice na Výtoni: základní 130 Kč, snížená 60 Kč, rodinná 220 Kč – lze zakoupit v obou objektech muzea. Každý první čtvrtek v měsíci vstup pro žáky, studenty a seniory zdarma, ostatní 10 Kč. Poslední středa v měsíci prodloužená otevírací doba do 20 hodin. Na pokladnách našich objektů lze využít zvýhodněné vstupné při opakovaných návštěvách.

Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, tel.: 224 816 772–3, 606 859 951

STÁLÉ EXPOZICE

Praha v pravěku

Středověká Praha

Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620)

Barokní Praha (1620–1784)

Langweilův model Prahy z let 1826–1837 – unikátní model Prahy vyrobený ručně z papírové lepenky

3D kinovirtuální průlet Langweilovým modelem Prahy. Otevřeno: úterýneděle každou půlhodinu od 9.30 do 17.30 hodin, vstup: 30 Kč, snížené 15 Kč, první čtvrtek v měsíci je nutná rezervace: 3Dkino@muzeumprahy.cz nebo na tel.: 221 709 674.

Muzeum pro děti – vítejte ve středověkém domě

Stálá expozice pro děti slouží jako herna a je koncipovaná jako náznakový interiér pražského středověkého domu z období 14.–15. století.

Slabikář návštěvníků památek

Hmatová expozice pro vidoucí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu a gotice. 

VÝSTAVY

Praha a její dcery 5. 10. 2011–15. 4. 2012

Výstava je pokusem přiblížit pražské dějiny prostřednictvím osudů jejích obyvatelek. Na výstavě se divák setkává nejen s významnými ženami, spojenými s životem a historií Prahy,ale také má možnost nahlédnout do života dnes bezejmenných obyvatelek pražského prostoru od pravěku po dnešek.

V úterý 10. 1. 2012 v 18.00 hodin Podvečerní setkání – s psychologem Jeronýmem Klimešem nad knihou Partneři a rozchody, moderuje Renée Nachtigallová.

V sobotu 21. 1. 2012 od 10.00 do 16.30 hodin se koná seminář Ženy a muži očima psychologie

Já, Merkur  23. 11. 2011–26. 2. 2012

Na výstavě je návštěvník znovu okouzlen prostou genialitou perforovaných plíšků, šroubků

a koleček stavebnice Merkur. Její tvůrce Jaroslav Vancl jistě netušil, jak dobře jeho výrobek obstojí i v kosmickém věku virtuální reality. 

Romano suno – romští dětští autoři se představují 15. 11. 2011–22. 1. 2012

Prezentace seznamuje s tím nejlepším z historie romskojazyčné literární a výtvarné soutěže.

Výstava v Clam-Gallasově paláci:

Pražské rokoko. Kulturní a společenský život v Praze 1740-1791  

15. 11. 2011 – 22. 1. 2012

Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1  

Archiv hlavního města Prahy a Muzeum hlavního města Prahy společně připravili výstavu představující dobu druhé poloviny 18. století, v níž se mísí vliv baroka a nastupujícího klasicizmu. Výstava se zaměřuje na specifickou podobu rokoka v prostředí Prahy, zejména pak život pražských měšťanů, tzv. každodennost, ale i širší politické a dějinné souvislosti.

Výstava v Západočeské galerii v Plzni (Masné krámy):

Adolf Loos – dílo v českých zemích 12. 10. 2011 –  8. 1. 2012

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Interaktivní programy

Na všechny programy se objednávejte předem na tel.: 221 815 850, 721 330 470 nebo e-mailem.

Archeologické programy pro školní a zájmové skupiny

Podrobné informace najdete na www.muzeumprahy.cz.

Na programy se objednávejte minimálně 10 dní předem, tel: 221 012 921 nebo e-mail.

24. 1. – 27. 1. Seznamte se s archeologií 

Na programu se děti seznámí s archeologickým výzkumem a se získanými nálezy.

Multikulturní program

Na program je nutné se předem objednat na tel. 221 709 669 nebo e-mailem

Komentované prohlídky

Na prohlídky se objednávejte na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo na e-mailu. Hravou formou vás provedeme expozicí pravěku a středověku. Součástí programu jsou pracovní listy.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

Archeologické programy pro děti a dospělé

28. 1. v 10 hodin. Seznamte se s archeologií  

Akademie volného času – cyklus odborných přednášek.

Více informací ZDE nebo na tel. 221 709 669 nebo e-mailem

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI

Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, tel. 224 919 833.

Stálá expozice – Historie zaniklého Podskalí, Voroplavba na Vltavě, Z dějin Podskalí, Nákladní plavba na Vltavě, Pražská osobní paroplavba.

Od listopadu do března zavřeno.

MÜLLEROVA VILA, národní kulturní památka

Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – Střešovice

Světově proslulé dílo významného avantgardního architekta Adolfa Loose (1870–1933).

Otevřeno: út, čt, so, ne. Prohlídky v lednu v 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 hodin.

Vstup jen po předchozí rezervaci v návštěvních dnech na tel. 224 312 012 nebo na e-mailu. Prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěvníků ve skupině je 7 osob. Vstupné: základní 300 Kč, snížené (studenti, senioři, invalidé) 200 Kč, děti do 6 let zdarma (pouze v doprovodu dospělé osoby), příplatek za cizojazyčný výklad 150 Kč za osobu. Možnost dárkové vstupenky. Studijní a dokumentační středisko pro badatele: vstup je možný denně, avšak pouze po předběžné objednávce na tel. 233 085 305, nebo na e-mailu.

 

 

 

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: