Muzeum hl. m. Prahy - Program na březen 2012

Tisk Email

Muzeum hlavního města Prahy Vás zve do svých prostor také v březnu 2012. Bližší program naleznete níže.

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, tel.: 224 816 772–3, 606 859 951

Otevřeno: denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. Vstupné: základní 120 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 let a invalidé zdarma, školní skupiny 30 Kč (pedagogický dozor zdarma). Společná vstupenka do hlavní budovy muzea na Florenci a do Podskalské celnice na Výtoni: základní 130 Kč, snížená 60 Kč, rodinná 220 Kč – lze zakoupit v obou objektech muzea. Každý první čtvrtek v měsíci vstup pro žáky, studenty a seniory zdarma, ostatní 10 Kč. Poslední středa v měsíci prodloužená otevírací doba do 20 hodin. Na pokladnách našich objektů lze využít zvýhodněné vstupné při opakovaných návštěvách.

STÁLÉ EXPOZICE

Praha v pravěku

Středověká Praha

Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620)

Barokní Praha (1620–1784)

Langweilův model Prahy z let 1826–1837 – unikátní model Prahy vyrobený ručně z papírové lepenky

3D kinovirtuální průlet Langweilovým modelem Prahy. Otevřeno: úterýneděle každou půlhodinu od 9.30 do 17.30 hodin, vstup: 30 Kč, snížené 15 Kč, první čtvrtek v měsíci je nutná rezervace: 3Dkino@muzeumprahy.cz nebo na tel.: 221 709 674.

Muzeum pro děti – vítejte ve středověkém domě

Stálá expozice pro děti slouží jako herna a je koncipovaná jako náznakový interiér pražského středověkého domu z období 14.–15. století.

Slabikář návštěvníků památek

Hmatová expozice pro vidoucí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu a gotice. 

VÝSTAVY

Praha a její dcery 5. 10. 2011–15. 4. 2012  

Výstava je pokusem přiblížit pražské dějiny prostřednictvím osudů jejích obyvatelek. Na výstavě se divák setkává nejen s významnými ženami, spojenými s životem a historií Prahy, ale také má možnost nahlédnout do života dnes bezejmenných obyvatelek pražského prostoru od pravěku po dnešek.

V sobotu 17. 3. 2012 od 10.00 do 16.30 hodin se koná seminář Feminismus, gender a postavení žen ve 20. století

Spolupráce Muzea hl. m. Prahy s Městskými divadly pražskými a s kinem MAT v rámci projektu Praha a její dcery.

Více naleznete ZDE.

Se vstupenkou z Muzea hl. m. Prahy dostanete slevu 50% na vybraná představení MDP v termínu od 19. 1. do 30. 6. 2012, více na www.mestskadivadlaprazska.cz a vstupenku za 50 Kč do kina MAT na projekce v rámci přehlídky filmů významných českých režisérek s názvem „Místa, vztahy, lidé“ v termínu od 6. 2. do 16. 4. 2012 (každé pondělí od 20,30 hodin). Více naleznete ZDE.

Po předložení vstupenky z MDP nebo z kina MAT získáte vstupenku do Muzea hl. m. Prahy se slevou 50%.

Trochu lepší svět – století skautingu 21. 3.– 24. 6. 2012

Výstava je pořádána v rámci širšího projektu, připraveného ke 100. výročí založení skautingu na území ČR. Představí Junáka jako pružnou a moderní organizaci, nabízející smysluplné využití volného času dětí, mládeže a mnoha dobrovolníků z řad dospělých.

Součástí výstavy jsou doprovodné programy pro návštěvníky všech věkových kategorií.

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Interaktivní programy

Na programy se objednávejte předem na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo e-mailem.

Archeologické programy pro školní a zájmové skupiny

Podrobné informace najdete ZDE.

Na programy se objednávejte minimálně 10 dní předem, tel: 221 012 921 nebo e-mail.

27. 3. – 30. 3. Škola mladých archeologů

Poznáte metody archeologického výzkumu, vyzkoušíte si dokumentaci nálezů, laboratorní ošetření i datování nálezů.

Multikulturní program

Na programy je nutné se předem objednat na tel. 224 815 850 nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz

Žijí s námi, žijeme s nimi

Nepravidelné programy využitelné pro rámcově vzdělávací programy k průřezovému tématu multikulturní výchova.

3. 3. – 15. 3. Čínská kultura v Praze  –  prezentace uměleckých řemesel, tušových obrazů, ukázky současného akrobatického čínského tance, workshopy pro základní a střední školy, přednášky pro veřejnost. Informace na tel.: 224 815 850, nebo na e-mailu.

Komentované prohlídky

Na prohlídky se objednávejte na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo na e-mailu. Hravou formou vás provedeme expozicí pravěku a středověku. Součástí programu jsou pracovní listy.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

Archeologické programy pro děti a dospělé

31. 3. v 10 hodin. Škola mladých archeologů 

Akademie volného času – cyklus odborných přednášek.

Více informací na www.muzeumprahy.cz nebo na tel. 221 709 669 nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz

Cyklus Pražské paláce a lidé v nich

1. 3. Velkopřevorský palác a jeho okolí

Cyklus Pražské paláce a lidé v nich – skupina B

22. 3. Thun-Hohenštejnský palác, Zahrady pod Pražským hradem

29. 3. Velkopřevorský palác a jeho okolí

Pražské čtvrti
8. 3. Újezd nad Lesy, Klánovice, Koloděje, Dolní Počernice, Běchovice, Dubeč

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI

Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, tel. 224 919 833.

Stálá expozice – Historie zaniklého Podskalí, Voroplavba na Vltavě, Z dějin Podskalí, Nákladní plavba na Vltavě, Pražská osobní paroplavba.

Od listopadu do března zavřeno.

MÜLLEROVA VILA, národní kulturní památka

Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – Střešovice

Světově proslulé dílo významného avantgardního architekta Adolfa Loose (1870–1933).

Otevřeno: út, čt, so, ne. Prohlídky v březnu v 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 hodin.

Vstup jen po předchozí rezervaci v návštěvních dnech na tel. 224 312 012 nebo na e-mailu. Prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěvníků ve skupině je 7 osob. Vstupné: základní 300 Kč, snížené (studenti, senioři, invalidé) 200 Kč, děti do 6 let zdarma (pouze v doprovodu dospělé osoby), příplatek za cizojazyčný výklad 150 Kč za osobu. V termínu od 15. 2. do 15. 3. 2012 vstupné snížené o 50%. Z důvodu restaurátorské údržby bude od 20. do 23. 3. vila zavřena.  Možnost dárkové vstupenky. Studijní a dokumentační středisko pro badatele: vstup je možný denně, avšak pouze po předběžné objednávce na tel. 233 085 305, příp. na e-mailu.

 

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: