Miloslav Troup - PŘÍBĚHY

Tisk Email

Výstava, která bude 16. února otevřena v Lidické galerii - Památník Lidice, představí malíře, grafika a ilustrátora Miloslava Troupa (*30. 6. 1917 Hořovice u Berouna - †22. 2. 1993 Praha) patřícího k umělcům, kteří ve svém díle výrazně propojili českou a francouzskou zkušenost.

Vernisáž: 16. února 2011 v 17 hodin

Výstavu zahájí Mgr. Vlastimil Tetiva – kurátor Alšovy jihočeské galerie

Hudební doprovod Literátské bratrstvo u kůru kostela sv. Václava v Netolicích

Výstava potrvá od 16. 2. do 8. 5. 2011

Otevřeno denně: únor 10 – 16 hodin, březen – květen 10 - 17 hodin

Miloslav Troupa po školení na pražských uměleckých školách získal v roce 1945 stipendium na studijní pobyt v Paříži, což zásadním způsobem ovlivnilo celý jeho další umělecký vývoj. Ve Francii načerpal především zkušenosti v oblasti malby. Z Paříže do Prahy se vrátil krátce po nástupu komunistické strany k moci. Jelikož umělci propagující západoevropskou výtvarnou tvorbu byli tehdy perzekuováni, uzavřel se se svým dílem v ateliéru.

Přestože pro Troupa zůstávala velmi důležitou volná malba, dominantní postavení v jeho následující tvorbě zaujaly nekonfliktní ilustrace, které pro něj představovaly i zdroj obživy. Dokázal se s osobitou výtvarnou obratností vcítit do širokého a rozmanitého množství témat a dějů. Bibliografie jím ilustrovaných knih zahrnuje více než 130 titulů.

Další z výtvarných oborů, kterému se Troup věnoval, bylo užité umění. Zaobíral se navrhováním tapisérií, ale především výzdobou sakrálních interiérů, kde vynikly zejména jeho návrhy na vitráže. Právě v technice vitráží se zúročil Troupův barevný expresivní výtvarný projev. Již od padesátých let dvacátého století zasahoval do výzdoby sakrálních interiérů a vytvořil nejen barevná okna, ale i nástěnné malby, křížovou cestu, výzdobu oltářů atd.

Troupova rozsáhlá a pestrá tvorba je integrální součástí české výtvarné kultury, ačkoliv v rámci českého uměleckého prostředí ji nelze jednoznačně zařadit do některého z výtvarných proudů či skupin. Troup byl solitér nepatřící k žádné z  tendencí své doby. Jeho hodnocení proto také nepodléhá dobovým preferencím a svou výjimečností stojí poněkud stranou převažujících výtvarných stylů. A zřejmě právě proto se mu doposud nedostalo náležitého ocenění.

Výstava přiblíží jeho obrazovou tvorbu - jak naznačuje název výstavy  - plnou příběhů prodavačů, komediantů, pouličních zpěváků, které Troup převedl na plátna. O těchto malbách inspirovaných životem na pařížských ulicích napsal v jednom za svých dopisů rodičům: „Chci ukázat, jak se lidé baví na trzích a obyčejných jarmarcích. Zajímá mne víc zkrachovalý cirkusák se svojí rodinou nežli všechny kavárenské atrakce. A pak na těch trzích člověk všude cítí život […].“ Další část výstavy pak tvoří Troupovy ilustrace knih pro děti, které zaujmout nejen zajímavými podklady - stanové plátno, brokát.

Důležité informace pro účastníky:

Parkování: na parkovišti u budovy Lidické galerie

Veřejná doprava: autobusové spojení z konečné stanice metra A Dejvická (proti hotelu Diplomat), odjezdy autobusů 16. 2. 2011: BUS č. 56 – 15:50 (příjezd Lidice 16:11), 16:20 (příjezd Lidice 16:49).

Kontakty:

Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR, Tokajická 152, 273 54 Lidice

Tel. 312 253 680, www.lidice-memorial.cz

Mgr. Ivona Kasalická - Vedoucí Lidické galerie, kurátorka MDVV Lidice

312 253 702; 736 642 318, kasalicka@lidice-memorial.cz

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: