Libye se otevírá českým turistům

Tisk Email

Libye aneb Libyjská arabská lidově socialistická džamahíríja leží na středomořském pobřeží severní Afriky mezi Tuniskem a Alžírskem na severozápadě,  Egyptem na východě a na jihu sousedí s Nigerií, Čadem a Súdánem.
Je 4. největší zemí v Africe (1,8 mil km2, tj. více než 10x větší než ČR) s pouhými cca 5,5 mil. obyvateli.  Tradičně je členěna na 3 oblasti: Tripolitánie (západní část) - velmi úrodná u Středozemního moře, Kyrenaika - s bohatými ložisky ropy a zemního plynu na východě a na jihu oblast Fezzan -  kamenitá a hlavně písečná poušť, která zabírá téměř 90% celé země.

Téměř 97% obyvatel jsou Arabové a původní Berbeři (ve starých egyptských textech jsou nazývání „Libu" - odtud odvozen i název země). Většina obyvatelstva jsou vyznáním sunnitští muslimové, ostatní tvoří menšinové komunity  různých národností.

Podnebí v zemi je subtropické, na pobřeží středomořské a na jihu je extrémní sucho s teplotami vzduchu kolem 45 oC, s jarními a podzimními písečnými bouřemi zvanými „ Ghibli".

Hlavní město Libye je Tripolis s přibližně 2,5 mil. obyvatel. Úřední jazyk v zemi je arabština, málo užívaná je angličtina a italština.

Od roku 1952 je Libye nezávislým státem původně jako monarchie a od roku 1969 republika.

Trocha historie

Hlavní město Tripolis založili stejně jako Kartágo Féničané v 7.st. př. N. . pod jménem Oea jako obchodní přístav. Mělo významnou polohu pro obchod: na polovině cesty mezi Kartágem a Alexandrií a přístup od moře. Soupeřili o něj Řekové ovládající Kyrenaiku, následně je však ovládlo Kartágo jako fénickou kolonii Tripolitánii.

Od roku 146 př.n.l. po pádu Kartága ve 3. Punské válce ovládli celou kartážskou říši  včetně Tripolitánie Římané a nazvali jako svou provincii Africa. Tripolitánii pojmenovali „regio Syrtica" a po 2. st.n.l. za vlády césara Marka Aurélia zpět jako „regio Tripolitana", tj. region 3 měst: Tripolis, Sabratha (pro své archeologické památky je uvedena na seznamu UNESCO jako světové historické dědictví) a Leptis Magna. Největší rozkvět u nich nastal za césara Septima Severa, narozeného právě v Leptis Magně. Ta se stala 3. nejdůležitějším městem Afriky spolu s nově vystavěným Kartágem a Alexandrií. V této době ji César upřednostňoval a nechal v ní vystavět výkvět římské architektury, obzvláště nové Forum a významně rozšířit obchodní přístav s doky.

Po krizi římského impéria v 3. a 4. století zničili Vandalové celé město. K obnově Leptis Magny v duchu východního římského imperia došlo až za byzantské éry po roce 534 n.l. Po roce 650 n.l. celou Tripolitánii dobyly a vyplenily arabské kmeny z blízkého východu. V současné době zůstávají Leptis Magna a Sabratha stále jako místa nejvýznamnějších architektonických památek z římské doby.

Další zajímavá místa

Hlavní město Tripolis je místem všech správních organizací republiky, největším výrobním a obchodním centrem země s universitou „Al Fateh" a muzeem země.
Dalším významným městečkem regionu Tripolinánie jsou skalní město Nalut v horském masivu, ve výšce 800 m  n. mořem. V jeho staré části můžete nalézt  stopy po až 800 let staré kultuře pouštního života.
Nejvýznamější pouštní město  s 10.000 obyvateli je Ghadames s velmi zajímavou architekturou a s extrémními teplotami vzduchu, které mnohdy přesahují 50 oC. Město v oáze na Sahaře bylo důležitou křižovatkou karavan ze Sahary na pobřeží a z Tripolisu do západní Afriky.
Ve skalním městečku Gharian v pohoří Jabal Nafusa vysokém až 900 metrů můžeme ještě do dnešních dnů vidět troglodytní způsob života místních obyvatelů v jeskyních 6 - 8 m hlubokých.

Za zmínku stojí i atraktivní malé městečko v oáze Zliten s původními sýpkami obilí (tzv. Ghorfy)má velmi výraznou mešitu dekorovanou předními arabskými umělci, kteří budovali unikátní mešitu „Hassan" v Casablance, Maroku.

Jak navštívit Libyi:

Dle Ministerstva zahraničních věcí ČR v současné době není možné přicestovat do Libye za účelem zcela individuální turistiky. Zájemci o turistickou cestu do této země tak mohou volit ze dvou variant skupinové turistiky:

  • - neorganizovanou, kdy skupina musí čítat minimálně 4 osoby, a návštěvníci si musí zajistit doprovod zástupce libyjské cestovní kanceláře,
  • - organizovanou, tzn. zakoupení zájezdu u některé ze specializovaných CK, která zajistí nejen vstupní vízum, ale i nezbytný doprovod.

Z České republiky organizuje cesty do Libye cestovní kancelář ULYSSES T.R.U.S.T. PRAGUE, v rámci poznávacího zájezdu začínajícího a končícího v Tunisku, čímž mají klienti možnosti poznat to nejlepší ze saharské přírody a památek obou zemí. Bližší informace na http://www.ulysses.cz/ .

Požadavky ke vstupu do země

Cestující do Libye musí být vybaven cestovním pasem, jehož platnost přesahuje minimálně o 6 měsíců předpokládanou dobou pobytu a platným libyjským vízem. Pas nesmí obsahovat platné nebo použité vízum do státu Izrael, jakož ani razítka izraelské hraniční kontroly.

K podání žádosti o vízum musí být cestovní pas (dle informace libyjské strany ze 12. 11. 2007) vybavený požadovaným překladem do arabštiny, tzv. „arabizací pasu". To znamená, že na poslední stranu pasu určenou pro víza (pokud není volná, tak na nejbližší prázdnou) bude nalepen list papíru ve formátu menším, než-li je strana pasu a na něm budou uvedeny v arabštině všechny položky vytištěné v datové stránce pasu kromě rubriky "PODPIS" a vypsány údaje náležející k těmto položkám. (Např. položka JMÉNO bude uvedena v arabštině a jméno JAN bude rovněž uvedeno v arabštině).
Seznam soudních překladatelů do arabštiny naleznete u Vaší cestovní kanceláře.

Celní předpisy

V Libyi platí absolutní zákaz dovozu:

- alkoholických nápojů (včetně piva a vína)

- potravin (včetně konzervovaných), přísně je kontrolován dovoz vepřového masa nebo výrobků z něj

- zboží izraelského původu

- video nebo audio kazety a tiskoviny, které "nejsou v souladu s islámskou morálkou," v praxi je zákaz realizován plošně a materiál je zabavován.

Platí omezení dovozu:

- 200 ks cigaret nebo 250 gr. doutníků nebo 250 gr. Tabáku

- 1/4 litru parfému

Vývoz místní měny je povolen pouze do hodnoty LYD 20,00.

Další důležité informace:

- Elektrické napětí v síti je 220 V/50Hz, zásuvky v budovách jsou většinou italského typu.

- Síť mobilních telefonů existuje, avšak nefunguje služba typu "roaming".

- Přístup k internetu se rozšířil v průběhu let 1999/2000, turisté mohou využívat internet v tzv. "internetových kavárnách" (pouze v hlavním městě).

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: