Libanon: Upozornění na cesty

Tisk Email

Přestože od bezpečnostních incidentů v květnu 2008 došlo v Libanonu k řadě pozitivních změn ve vývoji politické a bezpečnostní situace, nelze dosud podmínky v místě považovat za dostatečně stabilní a bezpečné. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje občanům ČR vyvarovat se nepodstatných cest do země.

K bezpečnostním incidentům dochází často náhle a jejich výskyt, případně rozsah, lze někdy jen obtížně předvídat. Ke zhoršení bezpečnostního prostředí mohou přispět události před nebo během parlamentních voleb vyhlášených na 7. června 2009. Lze očekávat nárůst napětí v libanonské společnosti a předvolební shromáždění se mohou stát zároveň místem střetů politických protivníků.

Případným návštěvníkům Libanonu MZV ČR nedoporučuje z bezpečnostních důvodů zejména návštěvu tzv. „jižních předměstí" Bejrútu, jižního Libanonu (na jih od města Tyr), údolí Bekáa (zejména oblasti okolo města Hermel), severních částí země kolem města Tripoli (zejména čtvrti Bab El Tabaneh a Jabal Mohsen) a oblastí poblíž libanonsko - syrské hranice.

MZV ČR velmi důrazně varuje před pobytem v blízkosti nebo dokonce před návštěvou kteréhokoliv z uprchlických táborů na území Libanonu, kde je dle dostupných informací největší koncentrace příznivců radikálních skupin.

V případě pohybu po území Libanonu MZV ČR doporučuje pohybovat se pouze po vyznačených a frekventovaných cestách, neboť v oblastech mimo hlavní turistické destinace, větší města a hlavní dopravní tahy se doposud nachází množství nevybuchlé munice a min z dřívějších vojenských konfliktů.

MZV ČR zároveň doporučuje ověřit si aktuální situaci e-mailovým dotazem u Velvyslanectví ČR v Libanonu a rovněž, zejména v případě dlouhodobějšího pobytu, se doporučuje zaregistrovat se na tamějším zastupitelském úřadě.

Zdroj MZV

V případě, že cestujete s cestovní kanceláří, obdržíte veškeré informace o situaci v dané lokalitě od pracovníků cestovní kanceláře.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: