Květen v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře

Tisk Email

Příspěvková organizace Středočeského kraje České muzeum stříbra Vás zve na své květnové akce.


Stálá  expozice ČMS – HRÁDEK, STŘEDOVĚKÝ  STŘÍBRNÝ DŮL

Otevřeno kromě pondělí:       květen - červen  9,00-18,00

1. okruh – Město stříbra (přízemí a 1. patro Hrádku): geologický vývoj  kutnohor-ského regionu, předhistorické osídlení, objev stříbra,  vznik  a výstavba města, svět tzv. stříbrné šlechty, „Komnata pana Jana Smíška“, mincovní pokladnice - numismatika, hodovní síň, kaple.

Prohlídka s průvodcem trvá 1 hodinu.

Vstupné: 70,- Kč, 40,-Kč. Vstupenka zahrnuje vstupné i na právě probíhající výstavu ve výstavní síni Hrádku.

2. okruh – Cesta stříbra

(sklepní prostory Hrádku, parcely kolem Hrádku -  velký těžní stroj – trejv, autentické středověké důlní dílo, havířská osada s hutí, Verk mincovna): technologie středověkého dolování, způsoby transportu rudy, důlní povrchové práce, tzv. úpravnictví, hutnění stříbra, tavba a čištění stříbra, technologie mincování

Prohlídka s průvodcem trvá 1,5 hodiny.

Vstupné:  120,- Kč děti 80,- Kč. Vstupenka zahrnuje vstupné i na právě probíhající výstavu ve výstavní síni Hrádku.

Výstavy a akce na Hrádku

výstavní sál

23. 4. - 30. 5. „UNESCO - Světové dědictví v Porýní – Falci“ - putovní výstava Německé spolkové republiky Porýní – Falc.

hodovní sál

16. 4. - 27. 6. „850. výročí korunovace knížete Vladislava II. českým králem“ putovní výstava ČNS Praha

21. 5. – V. Muzejní noc ( Mezinárodní den muzeí) Noční putování historií Kutné Hory“

20.00 24.00 za zvýhodněné vstupné zpřístupněn I. prohlídkový okruh „Město stříbra“ s právě probíhající výstavou, (prohlídka doplněna kulturním programem).  Jedna vstupenka 40,- a 20,- platná do všech objektů ČMS.

Stálá expozice ČMS – KAMENNÝ  DŮM

Otevřeno kromě pondělí:   květen - červen  9,00-18,00

Kamenný dům náleží k nejvýznamnějším památkám evropské pozdně gotické architektury. Byl postaven na předhusitských základech. V letech 1487–1515 nechal dům přestavět jeho tehdejší majitel, významný kutnohorský horní podnikatel Prokop Kroupa. V roce 1490 pozval již tehdy uznávaného kamenického mistra Brikcího z Vratislavi, který vytvořil reliéfní výzdobu štítu domu.

Dnes je v Kamenném domě stálá expozice Českého muzea stříbra s názvem:

Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století.

Prohlídka expozice je každoročně spojena s právě probíhající sezónní výstavou.

Vstupné:  dospělí 50,- Kč ,     děti, studenti, důchodci  30,- Kč

celoroční výstava – 1 .4. – 30. 11.  „Od obilí ke chlebu“ ( Tradice mlynářského a pekařského řemesla v Kutné Hoře, ze sbírek ČMS ve spolupráci se soukromými sběrateli )

8. 5.  Otevřena nová expozice ve sklepení Kamenného domu – „Lapidárium“

21. 5. – V. Muzejní noc ( Mezinárodní den muzeí) Noční putování historií Kutné Hory“

20.00 24.00 za zvýhodněné vstupné - stálá expozice Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století. s právě probíhající výstavou „Od obilí ke chlebu“ Jedna vstupenka 40,- a 20,- platná do všech objektů ČMS.(prohlídka doplněna kulturním programem)

Stálá expozice  ČMS – TYLŮV  PAMÁTNÍK

Otevřeno:   květen - červen  Út – So     10,00-16,00

Rodný dům J. K. Tyla nesl původní název „Dům U zlatého hřebene“ a stával v bývalé Čáslavské, dnešní Tylově ulici. V budově je umístěna expozice věnovaná životu a dílu této významné osobnosti českého národního obrození a expozice: "Kutnohorské podzemí a jeho průzkum"

Vstupné – expozice:

dospělí: 10,- děti, studenti, důchodci: 5,- Kč

Vstupné – expozice a sezónní výstava: dospělí 20,- děti, studenti, důchodci 10,- Kč

 

Výstavy  a akce v Tylově památníku:

2. 4. - 1. 5. „Kresby a malby“ - Vladimír Císař (k životnímu jubileu autora)

11. 5 – 10. 6.  „Minerály Kutnohorska“ - výstava ze sbírky ČMS

21. 5. – VI. Muzejní noc ( Mezinárodní den muzeí)

Noční putování historií Kutné Hory“

20.00 24.00 za zvýhodněné vstupné otevřeny stálé expozice a právě probíhající výstava

(prohlídka doplněna kulturním programem). Jedna vstupenka 40,- a 20,- platná do všech objektů ČMS.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: